Gyorsan változó világunkban a teameken belül és a teamek közti hatékony együttműködés határozza meg a szervezetek sikerességét. A teamek teljesítőképessége messze meghaladja az egyének összeadott teljesítményét.  A varázsszó a szinergia. A teamekben rejlő potencia sok esetben nem valósul meg az emberi tényezők miatt (kommunikáció, konfliktuskezelés, nem megfelelő vezetés). Ebben az esetben a team coaching szolgálhat segítségül. 

Top-Teamek coachingja 

A stratégiai fontosságú teamek, projektcsapatok és igazgatótanácsok munkáik során folyamatosan szembesülnek együttműködési problémákkal. Ezeknek a Top-Teameknek munkáját abban támogatjuk, hogy tagjaik felismerhessék az együttműködést akadályozó tényezőket, érvényét vesztett megállapodásaikat, és új működési folyamatokat alakíthassanak ki.

Top-Teamek coaching fázisai

1.  lépés: Előzetes megbeszélés
A kialakult helyzet felmérése és megállapodás a résztvevőkkel a következő lépésekről (teamvezető, esetleg a team néhány tagja.)

2.  lépés: A helyzet analízise
Az analízis lényege, hogy a résztvevők megfogalmazzák a helyzetre vonatkozó közös célt.

3.  lépés: Megoldások kidolgozása
A teamek irányított dialógusok segítségével találják meg kreatív megoldásaikat, amelyeket a saját know-how-val kísérünk végig és egészítünk ki.

4.  lépés: Az ötlettől a megvalósításig
A legjobb megoldásokat sem lehet a „ha-és-de” nélkül megvalósítani. Akadályok és erőforrások felmérése, valamint kifogáskezelés révén segítünk abban, hogy az ötlet valósággá válhasson.

Projekt coaching

A projekt coaching során legtöbbször a projekten belül egy adott team coachingjáról van szó. Gyakran ezek a teamek olyan résztvevőkből állnak, akik különböző osztályokról és a hierarchia eltérő szintjeiről érkeznek, ugyanakkor mindannyian egy meghatározott időkeretben egy speciális feladaton eredmény- és célorientáltan dolgoznak.

A coaching folyamat témái lehetnek:

  •     a projektre vonatkozó szakmai kérdések;
  •     az együttműködés, és a hierarchiából fakadó esetleges konfliktusok tisztázása;
  •     projektcélok definiálása;
  •     a projektterv és dokumentációinak előállítása;
  •     projekt költségvetés;
  •     kommunikációs terv és a projektrizikó is.

Az Ön haszna

  • A coaching eredményeképpen olyan magasan teljesítő team, projektcsapat jön létre, amelynek tagjai gördülékenyen dolgoznak együtt, tudásukat képesek összeadni és ezáltal hatékonyan működni.
  • Növekszik a teamhez való tartozás érzése, a kitűzött célt sajátjuknak tekintik.
  • Saját folyamataikat felismerik és önállóan képesek azon változtatni, problémáikat, konfliktusaikat megoldani.