“Mindaz, amit nem észlelünk, korlátozólag hat gondolkodásunkra és cselekvésünk módjára. És mivel nem vesszük észre, hogy mit nem veszünk észre, ezért nem sokat tehetünk, hogy változtassunk. Ez egészen addig tart, amíg észre nem vesszük, hogy az észlelés hiánya formálja gondolatainkat és cselekedeteinket.”  /R.D. Laing/

Csatlakozz te is  az április 26-án induló 4 alkalmas (4 hónapos) szupervíziós csoporthoz!
Vagy egyszerűen csak gyere el az első alkalomra és kóstolj bele, érdemes-e a többi alkalomra is benevezned!

 

A résztvevők maximális száma 8 fő lesz.
Havonta egy alkalommal találkozunk, kezdő időpont: ápr. 26. Összesen 4 alkalom, 3,5 óra/alkalom, az első alkalomkor közösen megbeszéljük a többi időpontot. 

Egy sikeres és professzionális coach, tréner, szervezetfejlesztő, pszichológus, szupervízor vagy HR-es önfejlesztésében nélkülözhetetlen eszköz a szupervízió. Ennek a szupervíziós csoportnak az egyedülállóságát a csoportdinamikai szemlélet és az  alkalmazott módszerek sokasága biztosítja. A résztvevő megtapasztalhatja a provokatív stílus  és a humor magasfokú hatékonyságát, a rendszerszemléletű csoportdinamikai megközelítés komplexitását, valamint más módszerek, pl. az NLP, EFT hatékonyságát. A csoport tükörként és erőforrásként működik, a résztvevők egymást gazdagítva tanulnak az esetből, amelyből nemcsak az esethozó, hanem általában minden résztvevő tanul.

Mi a szupervízió?

A szupervízió szakmai személyiségfejlesztést és minőségbiztosítást nyújt a profit és nonprofit területeken. Eredetileg segítő foglalkozásúak (pl. szociális munkás, pszichoterapeuta, orvos, tanár) vették igénybe. Mára az üzleti világban a vezetők támogatásában is elterjedt, valamint az ugyanitt dolgozó segítő foglakozásúak (tréner, coach, tanácsadó, szupervízor, mediátor) támogatását és mentálhigiénéjét biztosítja.

Célja a szakmai kompetencia növelése, a személyes hatékonyság fejlesztése és a pszichés egészség megőrzése (pl. burn-out elleni prevenció). Szakmai továbbképzést is nyújt pl. a társas kompetenciák területén, valamint elősegíti az intervenciós készségek tárházának bővítését.

A szupervízió strukturált tanulási folyamat, melyben a szupervíziót igénybe vevő (szupervizált) a saját szakmai tapasztalatára reflektál és ezen keresztül tanul. A reflexió során a szakmai személyes viselkedésre fókuszál, a folyamatban résztvevők és érintettek belső világára, az egymásra tett hatásra, feladataikra, törekvéseikre valamint céljaikra. Fontos lehet reflektálni a szupervizált viszonyára a rendszerhez. A reflexióra építve tud a szupervizált tanulási célokat kitűzni, amelyeket a szupervízióban és azon kívül is követ.

A szupervíziós foglalkozásokon lehetőség lesz megtapasztalni a rendszerszemléletű megközelítést, a csoportdinamikával való munkát, a provokatív stílust és a konfrontációt

Mitől más a csoportdinamikai szemléletű csoportos szupervízió más szupervíziós irányzatokhoz viszonyítva?

 • Nemcsak az esetről beszélünk, hanem az esetben előforduló csoportdinamikai  jelenség megértésére is törekszünk.
 • Szemügyre vesszük, hogy mi a csoportdinamikai kölcsönhatás a segítő szakember (coach, tréner, stb.) és a csoport között, amellyel dolgozik.
 • Nem csak esetmegbeszéléssel foglalkozunk, hanem azzal is, hogy az eset és az esethozó milyen hatással van a szupervíziós csoporttagokra. Visszajelzéseket kapsz a többi tagtól.
 • Valamint a szupervíziós csoportban lévő csoportdinamikai jelenségekkel is foglalkozunk.
 • Így nem csak az esetből tanulsz, hanem abból is, hogy hogyan működsz egy csoportban a visszajelzések által.

Miért érdemes eljönni?

 • Ha coachként, trénerként, vagy más segítőként,  fejlesztőként a szakemberi identitásodat erősítenéd valamint szakmai kompetenciádat szeretnéd növelni.
 • Ha személyes hatékonyságodat fejlesztenéd.
 • Ha pszichés egészségedet szeretnéd megőrizni (pl. burn-out elleni prevenció).
 • Ha intervenciós tárházadat bővítenéd (pl. provokáció, konfrontáció, …)
 • Ha érzelmi és társas intelligenciádat fejlesztenéd.
 • Ha egy szakmai csoporthoz szeretnél tartozni, ahol megerősödsz és megújulsz.

A coachok, trénerek szupervíziójának lehetséges témái:

  • személyes hatékonysága és vakfoltja,
  • a coach, tréner, segítő, fejlesztő ügyfelének az ellenállásai,
  • érzelmi és társas intelligenciájának fejlesztése,
  • a coach, tréner értékei, normái, koncepciói
  • alkalmazott módszer, eszközök és technikák megfelelősége;
  • elakadások kezelés és kimozdítása;
  • tudatos és tudattalan viselkedések és ezek hatása az ügyfélre
  • célok, stratégiák,
  • a coach, tréner (szupervizált) és ügyfelének kapcsolata;
  • együttműködés a megbízóval, teammel, illetve a szervezettel;
  • szerepelvárások, szerepviselkedés és szereprugalmasság;
  • a coach, tréner (szupervizált) helyzetének hipotézise (esetszupervízió);
  • szervezeti és munkafolyamatok, hatalom és felelősség, döntési folyamatok, minőségbiztosítás;
  • csoportdinamikai jelenségek kezelése;
  • viszonyok más érdekcsoportokhoz, együttműködés a fenntartóval/megbízóval,
 • Gondolhattam volna erre is” helyzetek lecsökkennek, azaz azok a “kellemetlenségek”, amikor valamit nem beszélnek át alaposan az adott megbízásban.
 • Képes leszel átlátni komplex viszonyokat, kapcsolatokat, amelyek megértésével segítesz ügyfelednek.
 • A rendszeres szupervíziói által elsajátítod a holisztikus, rendszerszemléletű és csoportdinamikai látásmódot, ami által képes leszel a saját eseteid, ügyfeleid jobb megítélésére.
 • Személyes és szakmai karaktered gazdagodik, pl. képes leszel nehéz helyzetekbe belemenni, és azokat ott és akkor a helyén kezelni.
 • Módszertani eszköztárad bővül, amit az egyéni vagy csoportos munkádban képes leszel jókor jól alkalmazni.

Kezdő coachoknak, akik szeretnének

 • fizetős ügyfeleket,
 • coach identitásukban erősödni,
 • magabiztosabbak lenni, amikor elbizonytalanodnak,
 • szerződéseket jól megkötni,

Tapasztalt és belső coachok, akik szeretnének

 • új nézőpontból ránézni az esetükre (észlelési horizontjukat tagítani),
 • az elakadásból kimozdulni,
 • jobban kezelni az ellenállást,
 • saját vakfoltjukat csökkenteni,
 • új intervenciós eszközökkel gazdagodni

Trénereknek, akik szeretnének

 • tréner identitásukban erősödni
 • magabiztosabbak lenni, amikor elbizonytalanodnak
 • új nézőpontból ránézni a tréning folyamataikra
 • nehéz csoporthelyzeteket eredményesen kezelni

2022. április 26-án, 17.30 -20.45 között.
Forrás Jóllét Stúdió  – Bp-1122 Magyar jakobinusok tere 7. Nem messze a déli pályaudvartól.

A szupervíziós folyamat végén részvételi tanúsítványt állítunk ki abban az esetben, ha a hiányzás nem haladja meg az óraszámok 20%-át. A szupervíziót elismeri a Magyar Csoportdinamikai és Szervezetdinamikai Egyesület, valamint a Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társasága (amely tagja az Association of National Organisations for Supervision and Coaching in Europe).

 

 • betekintő az első alkalomra 25.000 Ft, utána el tudod dönteni, hogy szeretnéd-e folytatni
 • magánemberként 100.000 Ft / 4 alkalom (16 szupervíziós óra) 
 • cég megbízásából (cég a számlafizető) 140.000 / 4 alkalom (16 szupervíziós óra)Szükség esetén részletfizetést is biztosítunk.

 

Forrás Stúdió – Magyar jakobinusok tere 7.

Wiesner Edina

Munkatapasztalatának jelentős részét az üzleti és a közszférában szerezte, többek között nemzetközi projektekben és munkacsoportokban. Részt vett egy nyelviskola alapításban és vezetésében, valamint egyetemi kancellárként részt vett egy magyar egyetem átszervezésében, irányításában, az egyetemen óraadóként is dolgozott. Végzett természetgyógyászként az egészségmegőrzést, a preventív gondolkodást fontosnak tartja. Munkáit magyarul, németül és angolul is végzi.

Főbb kompetencia területei:

- a vezető személyes hatékonyságának fejlesztése; a legjobb döntés megtalálásának támogatása; -  hatékony kommunikáció teamekben, projekt csapatokban; - stressz- és feszültségkezelés módszerei egyének és csoportok számára; - konfliktus feloldása és pozitívvá formálása egyének számára és csoportokban; - érzelmi és társas intelligencia fejlesztése; - csoportdinamikai tréningek vezetése; - team és csoport coaching;

Munkamódszerében szívesen alkalmazza a Neuro Lingvisztikus Programozást, az EFT-t,  csoportdinamikai ismeretét, a Provokatív stílust, és humort,  és rendszerszemléletű gondolkodását.

Önéletrajza itt olvasható

Publikációk: 7 szempont, ami segít a coach képzés kiválasztásában, Snír Péter – Wiesner Edina, HR Portál, 2012 Ezért van több női coach, mint férfi, Origo, 2019. dec. 06.

Jelentkezés