Tréner, Moderátor és Facilitátor (TMF) Képzés
2021. október 15. – 2022. május 7.

 

Most személyesen tanulhaszt Klaus Antons-tól, aki a németországi tréningszakma kialakulásának egyik meghatározó személyisége.
“A csoportdinamika gyakorlata” című könyve a a szakmában alapműnek számít. 2006-ban magyarul is megjelent és az idén újra kiadásra kerül a Z-Pressnél.

A tréner szakmaisága több, mint csak módszerek, eszközök és gyakorlatok alkalmazása. Fontosnak tartjuk, hogy képzésünkön a leendő trénernek (facilitátornak, moderátornak) kialakuljon az a szakmai tartása és személyes tudása, amely révén nem technokrataként hat, hanem a saját személyiségével is dolgozik.

Dr. Klaus Antons

Szociológiát és pszichológiát tanult. Pszichológiából doktorált. Korábbi klinikai tevékenysége mellett kutatott és több neves egyetemen oktatott.

A Német Csoport- és Szervezetdinamikai Egyesület (DGGO) kiképző csoportdinamikai trénere.  A Német Szupervíziós Egyesület (DGSv) kiképző tanszupervizora. Család- és szociálterápiában is képzett.

Jelenleg szabadúszó szervezetfejlesztési tanácsadó, felnőttképző, kiképző csoportdinamikai tréner (DGGO) és szupervizor - coach. Számos publikáció és könyv szerzője. Legismertebb, magyarul is megjelent könyve: A csoportdinamika gyakorlata, Gyakorlatok és technikák (Synalorg Kft., 2006).

Snír Péter

Végzettsége szerint teológus és szociális munkás. Filozófiai és teológiai tanulmányainak egy részét ösztöndíjasként egy amerikai egyetem osztrák kampuszán végezte. Tanulmányai után értékesítőként, területi képviselőként, kiemelt ügyfélmenedzserként, valamint kereskedelmi vezetőként dolgozott kkv szektorban és multinacionális vállaltoknál.  Munkája mellett képzettséget és saját élményű tapasztalatot szerzett az alkalmazott pszichológia és tanácsadás különböző területein (pszichodráma, pszichoanalízis, kognitív és viselkedés terápia, csoportdinamikai tréningmódszer, csoportanalízis, provokatív terápia, családállítás, playback, szupervízió, coaching).

Felnőttképzőként és tanácsadóként a csoportdinamikai tréningmódszer, valamint a provokatív coaching meghonosítója, a csoport- és teamdinamika szakembere. Rögtönzések Színháza a Lakmusz Társulat improvizációs színésze volt több éven át. Angolul, németül, szlovákul folyékonyan beszél.

Főbb kompetencia területei: - szervezetfejlesztési folyamatok tervezése és kivitelezése; - csoportdinamikai tréningek tartása; - vezetői hatékonyság fejlesztése; - executive és business coaching; - hatékony együttműködés és kommunikáció a vezetői teamekben; - teamek együttműködése, rejtett konfliktusok feloldása; - team és csoport coaching; - szupervizió coachok, trénerek számára; - konfliktuskezelés; - szociális és érzelmi intelligencia fejlesztése; - interkulturális együttműködés és konfliktuskezelés; - önismereti csoportok vezetése;

Munkamódszerében szívesen alkalmazza a pszichodráma, a csoportdinamika, rendszerszemlélet, provokáció és humor, valamint az improvizációs színházi ismereteit és eszközeit.

Önéletrajza itt olvasható

Publikációk:

 • Kórházi lelkigondozás, Studia Wesprimiensia, Veszprém, 1999
 • Az edző a pályán játszik??! - Coaching, Snír Péter - Szabó Emese, TudásHáza Képző Centrum Kft., Eurotraining füzetek, Budapest, 2006
 • Intervenciós technikák a coachingban: a konfrontáció műveszete és a csend, HR Portál, 2010, Tovább a cikkhez
 • Csoportdinamika: a személyes felelősség előmozdítása és az egyének kölcsönhatása, Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságának XVIII. Konferencia Kiadványa, 2011, Tovább a cikkhez
 • 7 szempont, ami segít a coach képzés kiválasztásában, Snír Péter - Wiesner Edina, HR Portál, 2012, Tovább a cikkhez
 • Amikor a visszajelzések hatására változunk - egy provokatív tréning, HR Portál 2012, Tovább a cikkhez
 

Wiesner Edina

Munkatapasztalatának jelentős részét az üzleti és a közszférában szerezte, többek között nemzetközi projektekben és munkacsoportokban. Részt vett egy nyelviskola alapításban és vezetésében, valamint egyetemi kancellárként részt vett egy magyar egyetem átszervezésében, irányításában, az egyetemen óraadóként is dolgozott. Végzett természetgyógyászként az egészségmegőrzést, a preventív gondolkodást fontosnak tartja. Munkáit magyarul, németül és angolul is végzi.

Főbb kompetencia területei:

- a vezető személyes hatékonyságának fejlesztése; a legjobb döntés megtalálásának támogatása; -  hatékony kommunikáció teamekben, projekt csapatokban; - stressz- és feszültségkezelés módszerei egyének és csoportok számára; - konfliktus feloldása és pozitívvá formálása egyének számára és csoportokban; - érzelmi és társas intelligencia fejlesztése; - csoportdinamikai tréningek vezetése; - team és csoport coaching;

Munkamódszerében szívesen alkalmazza a Neuro Lingvisztikus Programozást, az EFT-t,  csoportdinamikai ismeretét, a Provokatív stílust, és humort,  és rendszerszemléletű gondolkodását.

Önéletrajza itt olvasható

Publikációk: 7 szempont, ami segít a coach képzés kiválasztásában, Snír Péter – Wiesner Edina, HR Portál, 2012 Ezért van több női coach, mint férfi, Origo, 2019. dec. 06.

 • Képzésünk felépítésében nagy hangsúlyt kap az önismeret és emberismeret (2. modul), melyet csoportdinamikai módszerrel fejlesztünk. E módszer megegyezik Kurt Lewin eredeti koncepciójával, aki a tréning módszer atyja.
 • A szakma lényegét tanítjuk: a tréningtervezést (dizájn) és a hatékony intervenciókat a kivitelezésben. Nem tréningtematikákat tanítunk, mint pl. konfliktuskezelés 4 órában (véleményünk szerint ez technokratasághoz vezet, ugyanis, ha a trénernek nincs érzéke pl. a konfliktusokhoz, akkor csak információt ad át, de nem tudja azt megtanítani).
 • A résztvevők valós gyakorló tréninget valós résztvevőknek tartanak – amiért honoráriumot is kérhetnek. Mindezt minőségbiztosítás mellett teszik.
 • A tréninget Dr. Klaus Antons, Snír Péter és Wiesner Edina trénerek vezetik, akik a DGGO (Német Csoport- és Szervezetdinamikai Egyesület) csoportdinamikai trénerei és tagjai, amely szervezet Európa egyik legrégebbi (1968) tréner képzőintézményének számít.
 • Kialakul és megerősödik a résztvevő tréner identitása, stílusa és profilja.
 • Megtanul ügyfeleket akvirálni és azok igényének megfelelően programajánlatot tenni és a tréninget (moderálást/facilitásást) magas fokon kivitelezni.
 • Különböző tréning tematikákban képes tréninget tartani.
 • Változatos intervenciók mentén a kitűzött céloknak megfelelően professzionálisan vezeti a tréninget, moderációt vagy facilitálást.
 • A résztvevő önismerete és emberismerete mélyül, fejlődik reflektív és intervenciós képessége, érzelmi és társas intelligenciája.
 • A képzésben résztvevő vezető képes lesz értekezleteket eredményesen moderálni.
 • A képzés teljes mértékben a saját élményű gyakorlatra és tapasztalatra épül (tapasztalati és kísérletező tanulás, learning by doing, experimental learning)
 • Tanulási folyamatmodellünk: Cselekvés – Reflektálás/Tudatosítás – Elmélet – Integrálás
 • Az elmélet és a gyakorlat integrációját segítjük elő a reflexiókkal, így válik bensővé, személyes tudássá a tapasztalat.
 • A résztvevőt az önmegfigyelése és a visszajelzések révén juttatjuk el a sikeres tréner, moderátor és facilitátor identitáshoz.
 • Képzésünkön az eszközök átadásán túl nagy hangsúlyt fektetünk a személyiség fejlődésére, ami által tágul az észlelési horizont, növekszik a szerepflexibilitás és ezáltal bővül az intervenciós készség (spontán és kreatív)
 • A tanulási folyamathoz törvényszerűen hozzátartoznak az elkövetett hibák, megélt sikertelenségek és kudarcok szintén fontos tapasztalatok.
 • Akik üzleti és non-profit környezetben akarnak trénerként, moderátorként, vagy facilitátorként dolgozni.
 • Akik karrierjükben előmenetelt terveznek, váltanának.
 • HR-területen dolgozóknak.
 • Vezetőknek, akik professzionálisan szeretnék értekezleteiket moderálni és facilitálni.
 • Coachoknak, szervezetfejlesztési tanácsadóknak, pszichoterapeutáknak, üzleti tanácsadóknak.

A képzés különböző munkaformák, a tréning, workshop, gyakorló tréning (moderálás és/vagy facilitálás), szupervízió és intervíziós csoport dinamikus váltakozására épül. A váltakozó munkaformák és tanulási módok garantálják a több szintű tanulást, racionális és emocionális szinten egyaránt. Így valósulhat meg a megszerzett tudás azonnali alkalmazhatósága.
A résztvevő a workshopokon a tréner, moderátor és/vagy facilitátor mesterséget és a hozzátartozó eszköztárat tanulhatja meg. A tréningen visszajelzéseket kap saját viselkedési mintáira, elsajátítja a tréner érzelmi és szociális kompetenciáit. A gyakorló tréningen egy 16 órás önálló tréning (moderáció, vagy facilitálási) folyamatot visz végig, aminek a tapasztalatait szupervízióban dolgozza fel. A résztvevőkből szerveződő intervíziós csoport a képzés teljes ideje alatt kollegiális támogatást nyújt.
A workshopokat téma és létszámfüggően 1-2 kiképző, a tréninget 4 kiképző tréner tartja. A tréning bentlakásos.

 Modul  Téma Képzési óra-nap   Időpontok 
 1. Orientáció: a kapcsolatfelvételtől a szerződéskötésig – workshop – Snír Péter
A tréning értékesítési /marketing folyamat támogatása -mentorálás – csoportos coaching
 20 – 2
12 (3 alk.)
2021. 10. 15-16.

okt.-tól

 2. A tréner érzelmi és társas kompetenciái
– csoportdinamikai sensitivity tréning (önismereti tréning)  – Snír Péter, Wiesner Edina
 42 – 5 2021. 10. 27-31.
 3. Dizájn 1. – workshop – Snír Péter
Dizájn 2. – workshop – Wiesner Edina
 20 – 2
20 – 2
2021. 11. 26-27.

2022. 01. 14-15.

 4.  Intervenciók – workshop – Klaus Antons  40 – 4 2022. 03. 03-06.
 5. A tréning (moderáció, facilitálás) transzferje, kiértékelése és befejezése.  Vizsga – Snír Péter és Wiesner Edina  10 – 1 2022. 05. 07.
 6. Terepgyakorlat (gyakorló tréning, szupervízió, intervízió) ebből:
 Szupervizió – csoportos –  32 (8 alk.)  nov.-től
 Gyakorló tréning folyamat 18 -2  jan.-tól
  Intervízió – peer csoport  16 (4. alk.)  nov.-től
 Összesen indoor TMF (1 képzési óra = 45 perc) 230 – 16  
7. Választható kiegészítő modulok:
Kiscsoportos facilitálás (modellek) – Snír Péter 20 – 2 igény szerint
Nagycsoportos facilitálás (modellek) – Snír Péter 20 – 2 igény szerint
Outdoor modul – Sarló Emese, Szí Zsolt 30 – 3 igény szerint

 

Orientáció: a kapcsolatfelvételtől a szerződéskötésig

Az első workshopon a résztvevő megismerkedik a tréning, moderálás, faclitálás (TMF) koncenpcióival, történetével, formáival, valamint más rokonszakmák hasonlóságaival és különbözőségeivel. Megtanulja, hogyan kell egy tréninget értékesíteni, a kapcsolatfelvételtől, a kitűzött célnak (interjúztatás) megfelelő szerződést kötni (“külső” és “belső” szerződés).
Foglalkozunk a tréner, moderátor, facilitátor szerepével, személyiségével és az eredményes munkához szükséges kompetenciákkal (szakmai, terep és személyes), melyeket a képzés folyamán a résztvevő gyakorol.
Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • mi a tréning, facilitáció, moderáció, és melyik mikor hasznos?
 • hogyan definiálom a szerepem?
 • hogyan tisztázom a felkérés tartalmát?
 • milyen célokat követek, hogyan bánok a különféle elvárásokkal
 • milyen hatásai vannak rám a “külső” és “belső”szerződésnek?

További tartalom: a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat.

A Tréner érzelmi és társas kompetenciái – csoportdinamikai tréning (érzékenyítő önismereti kompetenciafejlesztő tréning)

A résztvevő tapasztalati szinten tanulhat a kapcsolatok és a társas helyzetek alakulásáról és befolyásolásáról, valamint az egyének kölcsönhatásáról.
A tréning folyamán alapvető kapcsolati- és szociális készségek erősödnek, melyek a tréner munkaeszközét képezik. Ezek a következők: megfelelő kifejezőképesség (kérdezés, énközlés, visszajelzés adása, konfrontáció); empátia, érzelmi stabilitás és terhelhetőség; szerepflexibilitás; magunk és a másik differenciált észlelése; spontaneitás és kreativitás, a helyzetre és önmagukra való reflexiós képesség.
A résztvevő a tréning során megtapasztalhatja saját személyiségbeli változását kitűzött céljainak és szükségleteinek megfelelően.
Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • mit kezdünk az ellenállásokkal?
  hogyan vállalom fel a konfliktusokat?
 • hogyan jelenik meg a hatalom, az intimitás és a lojalitás társas helyzetekben?
 • hogyan tanulnak a felnőttek és változtatják viselkedésüket?
 • milyen kompetenciákkal rendelkezem, és milyen tanulási célt fogalmazok meg?
 • milyen hatással vagyok másokra?

További tartalom: a tanultak alkalmazása a hétköznapokban (transzfer) – akcióterv, a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat, szupervíziós és intervíziós csoportok alakítása.

Dizájn 1., 2. – workshop

A workshop célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a tréning dizájn (tréningterv) kialakításának alapelveivel. Megismerkedjenek a TMF módszertanával, munkaformáival, eszközeivel és a tréningtematikával. A résztvevő képes legyen önállóan az ügyfél igényeinek (témájának) megfelelő dizájn kidolgozására. Megismerje önmaga kompetenciáit és ezt figyelembe véve, valamint különböző tematikáknak megfelelően képes legyen személyre szabott dizájnt kidolgozni. Különböző tréninggyakorlatok és munkaformák átélése, amit a későbbiekben önállóan is alkalmazhat. Megismerkedhet a felnőttképzési törvény elvárásaival, hogy ennek megfelelően működhessen.
Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • hogyan ismerem fel a tulajdonképpeni témát, mi van a szőnyeg alá söpörve?
 • mire van szüksége az ügyfélnek, ehhez milyen dizájn passzol?
 • milyen témára milyen dizájn illik?
  a felnőtkori tanulás akadályai és a sikeres változás feltételei?
 • hogyan lehet a dizájnt finomra hangolni?

További tartalom: visszatekintés az előző modul óta végzett gyakorlati munkára, és a tanultak alkalmazása a hétköznapokban (transzfer) – a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat.

Intervenciók – workshop

Ezen a workshopon megtanulja a résztvevő, hogy melyek azok az intervenciós technikák, melyeket a TMF munka folyamán alkalmazhatóak (mint pl. a feladatok instruálása, beszélgetések facilitálása, reflexiók előmozdítása, kérdezés, támogatás, konfrontálás, gyakorlatok feldolgozása, helyzetek moderálása, visszajelzés, ellenállás-kezelés, prezentálás, energetizálás). A résztvevők megismerkednek a különböző szintű és energiájú intervenciók alkalmazásával. Reflektálnak személyes hatékonyságukra és saját tréneri intervenciós stílusukra.
Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • mit jelent az erős és a gyenge energiájú intervenció?
 • milyen értékek befolyásolnak az intervencióim alkalmazásakor
 • mikor van helye a kreatív módszereknek?
 • mik az ellenállásban rejlő lehetőségek?
 • hogyan bánok az áttételekkel, viszontáttételekkel, ellenállással és a tükörjelenséggel?

További tartalom: visszatekintés az előző modul óta végzett gyakorlati munkára, és a tanultak alkalmazása a hétköznapokban (transzfer) – a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat.

A tréning, moderáció, facilitáció befejezése, és vizsga – workshop

A záró modulban foglalkozunk a tréning, moderálás, facilitálás tudatos befejezésével, annak lezárásával és a záró helyzetek különleges dinamikájával. A workshop témája a képzési folyamat és a TMF folyamatok “külső” és “belső” lezárása. Reflexió az etikai kódexre. Az utolsó modul egyben a záróvizsgának is időt biztosít, ahol a résztvevő az elfogadott esettanulmányát ismerteti, és azt megvédi.

 • hogyan lehet egy folyamatot jól lezárni?
 • az elért eredmények tudatosítása, és mik az egyéni célkitűzéseim?
 • mire érdemes figyelnem a jövőben a tréning, facilitálás, moderálás folyamán (saját csapdáim)?
 • milyen dinamikája lehet a záró helyzetnek?

További tartalom: visszatekintés az előző modul óta végzett gyakorlati munkára; mérleg készítése a tanultakról, és egyéni célkitűzések megfogalmazása a jövőre vonatkozóan. Reflexió a tanulási folyamatra. A munkafolyamat és a képzés áttekintése, a tanultak alkalmazása (transzfer).

Terepgyakorlat

A képzéssel párhuzamosan folyó szupervízió, intervízió és gyakorló tréning folyamatok kaptak összefoglalóan 6.modul elnevezést. Az egyes munkaformák bővebb leírása alább található

Választható, kiegészítő modul
Outdoor program, tréning – workshop: 30 óra

Ebben a modulban az outdoor tréner képzésen résztvevő megismeri az élménypedagógia és a tapasztalati tanulás módszertanát. Az eddig elsajátítottakra épülően, azokat felhasználva tanulja meg az outdoor tréning sajátosságait az igényfelmérés, a dizájn és a facilitátori munka tekintetében. A résztvevő a workshop-on saját élményen keresztül, a gyakorlatban tapasztalja meg az élménypedagógia hatását az outdoor tréning során.

 • Outdoor tréning és outdoor program – Mi a különbség a kettő között? Melyikkel milyen célokat lehet elérni?
 • Értékesítés: mit szeretne a megrendelő, amikor outdoor tréninget vagy programot rendel?
 • Hogyan tisztázom a felkérés tartalmát?
 • Az outdoor tréning eredménye –mérhető?
 • Az outdoor tréner kompetenciái- az outdoor környezet miatt szükséges plusz kompetenciák.
 • Módszertan (részletesebbben): tapasztalati tanulás, saját élmény és élménypedagógia. A tapasztalati tanulási ciklus: tervezés-cselekvés-értékelés-alkalmazás.
 • Outdoor tréninggyakorlatok és vezetésük – facilitálás.
 • A facilitátor szerepe, csoportdinamika, csoportfolyamatok az outdoor tréningeken.
 • Az outdoor tréninggyakorlatok típusai; mikor, mit? (jégtörők és energetizálók, bizalom építés, problémamegoldás, együttműködés és kommunikáció, záró gyakorlatok)
 • Dizájn – outdoor tréning specifikumok: helyszín, időjárás, eszközök, havariák, időtartamok, a szabályok és rugalmasság kérdése.
 • Kockázatkezelés az outdoor tréningen – az észlelt és a tényleges kockázat, a fizikai, szociális és emocionális kockázat szerepe a tréning során.

Workshop: outdoor tréningyakorlatok facilitálásának gyakorlása közösen a csoporttal. A tapasztalati tanulási ciklus alkalmazása a gyakorlatban.

Kiscsoportos facilitálás – workshop: 18 óra – 2 nap

Nagycsoportos Facilitálás – workshop: 18 óra – 2 nap

A résztvevők elsajátítják és elmélyítik a kiscsoportos munkamódszerek ismeretét (mint pl. dinamikus facilitálás, opera, szociometria, playback, csapágykerék és akvárium), valamint a nagycsoportoknál alkalmazható módszereket (mint pl. a jövőkonferencia, open space, world cafe, appreciative inquiry summit, real time strategic change), amelyek alkalmazhatók a tréning, moderálás vagy facilitálás keretein belül.
Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • mi a különbség a kiscsoportos és a nagycsoportos moderálás között
 • mikor melyik munkamódszert alkalmazzam?
 • mit jelent a dinamikus facilitálás?
 • mire jó a jövőkonferencia?
 • mikor jó az open space és mikor a world cafe módszer?

Workshop – 110 óra (+ 30 óra Outdoor) (+ 20 óra Kiscsoportos facilitálás) (+ 20 óra Nagycsoportos facilitálás)
A résztvevő a workshopok során elméleti tudást, diagnosztikus koncepciókat és intervenciós technikákat sajátíthat el. Az elmélethez a résztvevők konkrét szakmai gyakorlatán alapuló esettanulmányok feldolgozásán keresztül jutunk el. A feldolgozás és ismeretszerzés módja lehet: esetelemzés, szerepjáték, helyzetgyakorlat, pszichodramatikus elemekkel és feed-back-kel. A workshopokban rövid témacentrikus előadások is elhangzanak. Figyelünk arra, hogy a használt módszerek gyakorlati alkalmazási lehetőségeit megtanulják a résztvevők. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a képzési csoport erőforrásai működőképessé váljanak.

Tréning – 42 óra
A tréningen a résztvevő önismerete és személyes kompetenciái fejlődnek, amelyek a tréner alapvető munkaeszközei. A trénerektől és a csoporttársaktól visszajelzést kap viselkedésére: megtudhatja hogyan hat másokra, és hogyan hatnak a reakciói. Megtanul eredményes visszajelzést adni az Itt és Mostban.
Bővül a szociális észlelési képessége, érzelmi intelligenciája és csoportkompetenciája. Védett helyzetben új viselkedési mintákat és intervenciókat próbálhat ki és tanulhat. A tréning során megtapasztalhatja saját és mások változási képességét.

Mentorálás – Csoportos Coaching – 12 óra
A tréning értékesítési / marketing folyamat támogatása.

Szupervizió – 40 óra
A szupervízió a tréner-kompetencia megszerzésének minőségbiztosítása. Teret ad annak, hogy a résztvevő a gyakorló tréning során a résztvevőkkel megélt tapasztalatait, az érzelmi érintettségét, elakadásait bemutassa és feldolgozza.
A csoportszupervízió során lehetőség van arra, hogy a résztvevő a tréningek és workshopok élményeit és a tanultakat elmélyítse és alkalmazhatóvá tegye a gyakorlatban. A szupervíziós csoportok párhuzamosan folynak a képzéssel.

Intervízió (Peer csoport) – 16 óra
Az intervízió egy kollegiális támogató csoport. Lehetőséget nyújt arra, hogy a csoporttagok kölcsönösen támogassák egymást a képzés során, esetmegbeszélést folytassanak, illetve a “TMF” szakirodalmat együtt dolgozzák fel. Az interviziós csoportok önszerveződőek, és a képzéssel párhuzamosan folynak, és bármilyen kommunikációra alkalmas térben megoldható.

Gyakorló tréning – 16 óra
A résztvevőknek önálló szervezésű gyakorló tréning folyamatot (moderációt vagy facilitálást) kell végigvinniük a kurzus befejezéséig, párhuzamosan a moduláris képzéssel. A gyakorló folyamat időbeli felosztását a tematikának megfelelően a képzőkkel egyeztetik a résztvevők.
A gyakorló folyamat és a szupervízió, valamint az intervízió befejezése nélkül a tanúsítvány nem adható ki. A gyakorló tréning helyszínét a témától függően szabadon választhatja meg a résztvevő.

Esettanulmány – folyamatanalízis
Az esettanulmány annak a folyamatnak a bemutatása, ami a kiindulási helyzettől, a konkrét folyamatról (résztvevők tanulási folyamata), valamint gyakorló tréning folyamat zárásáról szól. A tanulmány két fő részből áll: 1) saját tréneri (moderátori, facilitátori) munka bemutatása; 2) reflexió a saját folyamatra. Az esettanulmányt két héttel az 5. modul előtt le kell adni elbírálásra.

A képzés elvégzéséről a tanúsítványt az In Dynamics Consulting Kft. adja ki. A megszerzett képesítés neve: “Tréner, moderátor és facilitátor”.

A 2. modul, a csoportdinamikai sensitivity tréning beszámítható a csoportdinamikai tréner képzés részeként (CSODA – DGGO).

A TMF képzésben végzettek részére a 2. modul Érzelmi és társas intelligencia tréning a Business és Life Coach képzésünk 2. moduljában elismerjük megfelelő kompetenciák esetén.

A tanúsítványt az a résztvevő kapja meg, aki a teljes képzésen részt vesz (képzési idő 10%-nál nem hiányzott többet, a hiányzást be kell pótolni), elkészítette az esettanulmányt és azt a záróvizsga keretében sikeresen megvédte és eleget tett a gyakorló tréning feltételeinek.

 • A képzés ára: 975 000 Ft +  Áfa
 • Magánszemély részére a képzés kedvezményes ára: bruttó 780 000 Ft
A tréning (2. modul) bentlakásos, a szállás és ellátás költségeit a képzési ár nem tartalmazza (összesen 60 000 Ft, ezt a helyszínen kell fizetni).
Fizetési feltételek: a képzés díját egy összegben, vagy modulonként az egyes modulok előtt átutalással fizetendő.
 • min. középfokú végzettség
 • felvételi beszélgetésen való megfelelés
 • regisztrációs díj befizetése

“Nagyon megdolgozta a lelkemet a tréner képzés, de megérte, úgy érzem, hogy a tréner én-em a szupervízión formálódott igazán. Azoknak ajánlom a képzést, akik már jelenleg is csoportokkal foglalkoznak, vagy azt irányítanak, esetleg a jövőben kívánnak ezzel foglalkozni, sok hasznos tudás, tapasztalás birtokába kerülhetnek. A képzés elvégzése óta mind az általam tartott tréningeken, csoportok kialakításában, szervezésében, mind a csoportokban való működésem kapcsán tudom kamatoztatni az ott tanultakat.”

dr. Esősi Krisztina, ügyvéd, coach, tréner

 

“A tréner képzés nekem a könyvből nem tanulható, saját élményként átélt tapasztalatokban adott a legtöbbet, önismereti és tréneri szinten is. Számomra a csoportdinamikai blokk és annak az egész képzésen jelen lévő hatása, együtt a szupervíziós alkalmakkal, olyan rétegeket mutatott meg, ahova máshogy nehéz eljutni és még nehezebb tudatosítani azt.
A saját magam és a tréningek résztvevőivel kapcsolatos érzékelés és reflexív működés tapasztalása, tanulása és tudatosítása volt a legnagyobb nyereségem ezen a képzésén. Ezt trénerként azóta is nap, mint nap átélem.”

Szí Zsolt, tréner – Active Training

“Nemcsak tudást, hanem bátorságot, és kapcsolatokat is kaptam a képzés során. Az egyik legnagyobb élményem a trénerré válás szupervíziós kísérésének folyamata volt, ami a tanulási folyamat során sok nehézségemmel segített megküzdeni. Ajánlom azoknak a képzést, akik egy sokszínű, átgondolt képzés során szeretnék kitolni saját határaikat, és a személyiségüket minél sokszínűbben használni a csoportok fejlődésének a szolgálatában.“

Bödecs Anna, pszichológus, coach, tréner

 

„A tréner személyiségem fejlesztését fontosnak tartottam, ebben sokat segített az 5 napos csoportdinamikai tréning. Itt tanultam meg a tűpontos figyelést, vagyis az interakciók során a másik reakcióira való tudatos figyelésben sokat fejlődtem, érzékenyedtem.

Magával ragadónak találtam a három tréner: Péter, Réka és Edina, valamint a vendégtréner Klaus Antons személyiségét és egyéniségét. Emellett a csoportos szupervíziót is nagyon szerettem. Fantasztikus élményt adott, és ott is tanultam új tréning és szupevíziós módszereket, eszközöket.

Az itt kapott tudást folyamatosan alkalmazom. A képzés után elkezdtem vállalkozóként is dolgozni és aktívan tréningeket tartok. Valamint a munkám során, HR Business Partnerként, amikor emberekkel vagyok interakcióban abszolút tudom használni a tanultakat, például a már korábban említett „tűpontos figyelést”.

A képzést azoknak ajánlom, akik nyitottak és szívesen kipróbálnák magukat a tréner szakmában.”

Dr. Papné Mátyus Éva, HR Business Partner, tréner

„A trénerképzés olyan elméleti és gyakorlati csoportvezetési alapokat adott, amelyeket hétről hétre be tudtam építeni a szervezetfejlesztői munkámba.
Szívesen ajánlom másoknak, mivel nagyon jó arányban tartalmazza az elméleti, gyakorlati, csoportdinamikai, szupervíziós és egyéb módszereket.
Különösen tetszett a 2. modul, az 5 napos bentlakásos csoportdinamikai tréning (ilyenen azóta még egyszer részt vettem nyílt képzés formájában), mivel intenzív és (fájdalmasan) őszinte visszajelzéseket kaptam a saját működésemre vonatkozóan, amit addig még soha nem tapasztaltam meg. A másik dolog, pedig a két trénerünk, Edina és Péter személyes és szakmai hitelessége. Példaképpé váltak számomra!
Tartalmas, valóban nagyon sokat adó képzés, mind szakmailag, mind emberileg egy következő szintre lehet lépni általa.”
Magyar Réka, szervezetfejlesztő, tréner

Jelentkezés

Név*
Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.