2022. május 27-től Budapesten
172 órás Csoportdinamikai Csoport és Team Coach képzés

 

A csoport és team coaching egy személyre szabott strukturált és célorientált non-direktív tanácsadási forma, amely használja a csoportban / teamben rejlő erőket és tudást. A csoportos coachingban a résztvevők különböző szervezetekből, helyekről érkeznek, de egy meghatározott magánéleti vagy üzleti témakör miatt jönnek össze. Ezzel szemben a team coaching egy szervezet teamjének és a team tagjainak fejlesztése érdekében történik.

Ahhoz, hogy csoportokat, teameket sikeresen és eredményesen tudjunk coacholni és vezetni, nélkülözhetetlenek a kiemelkedő szociális-, érzelmi- és csoportkompetencia készségek, csoport és team coaching struktúrák és modellek ismerete, valamint a csoportok, teamek és szervezetek működésének ismerete.

A résztvevő a csoport és team coach képzésen ezeket a szükséges készségeket és ismereteket professzionális szinten sajátíthatja el a képzőktől, akik egyedülálló csoport-, team- és szervezetdinamikai coaching és tréning tudással rendelkeznek. 

A coaching és vezetés művészete több a módszerek és eszközök alkalmazásánál az adott szituációban, helyzetben. Olyan tartást, tudást és cselekvést igényel, mely mélyen a személyiség belsejében gyökerezik és a személyiség erejével hat. Egy jó coachnak, vezetőnek jártasnak kell lennie nem csak a gazdasági-szervezeti világban, hanem az emberi kapcsolatok szövevényében és a csoportok, teamek dinamikájában is.

Képzésünkben a Kurt Lewin hagyományait követő DGGO (Deutsche Gesellschaft für Gruppendynamik und Organisationsdynamik – Német Csoportdinamikai és Szervezetdinamikai Egyesület) csoportok, teamek és szervezetek fejlesztésében és tanácsadásában 50 éves múltú know how-ját alkalmazzuk.

A képzés során a résztvevők

 • elsajátítják a szükséges struktúrákat (modelleket) és intervenciókat (technikákat) a csoport és team coachinghoz;
 • megtanulják észrevenni a felszín alatti történéseket és a csoportdinamikát;
 • képesek lesznek eredményesen kísérni és vezetni a rájuk bízott csoportokat és teameket a változás és megoldáskeresés útján.
 • Kialakul csoport és team coach-identitása.
 • Vezetői profilja karakteresebb és árnyaltabb lesz; befolyásolási repertoárja és a coaching eszköztár bővül.
 • Ön- és emberismerete mélyül, fejlődik reflektív és intervenciós képessége és a csoportok, teamek iránti érzékenysége.
 • A képzés teljes mértékben a saját élményű gyakorlatra  és tapasztalatra épül (learning by doing, experimental learning).
 • Az elmélet és a gyakorlat integrációját segíti a reflexió, így válik bensővé, személyes tudássá a tapasztalat.
 • A coaching és a tanulás folyamatmodellje: Cselekedni – Megtapasztalni – Észlelni – Megérteni – Megoldást találni – Cselekedni.
 • A tanulás útja a konkréttól az általánosig, az egyéntől a csoporton át a szervezetig vezet.
 • A tanulás időigényes fejlődési és változási folyamat.
 • A tanulási folyamathoz törvényszerűen hozzátartozó elkövetett hibák, megélt sikertelenségek és kudarcok szintén fontos tapasztalatok (nem csak napsütés van, hanem néha eső és zivatar is).
 • Az észlelési horizont (a láthatatlant, a felszín alattit meglátni) és az intervenciós készség (ami spontán és kreatív) csak a személyiség fejlődésével tökéletesedik.
 • A coach a személyiségéhez illő intervenciós tárházat és módszereket sajátíthajta el, és nem fordítva.
 • A képzés folyamat-, kapcsolat- és rendszerorientált, csoportdinamikai és szervezetdinamikai alapokon nyugszik.
 • A résztvevő az önmegfigyelés és a visszajelzések révén juthat el a sikeres coach, vezető identitáshoz. Ez a saját viselkedési minták felismerését és azok megváltoztatását jelenti – ha én nem változom, másnak sem fogok tudni segíteni a változásban.
 • Akik csoportokat, teameket professzionálisan akarnak coacholni, vezetni
 • Akik egyéneket rendszerben  és csoportdinamikai hátterüket figyelembe véve akarnak coacholni, vezetni
 • Akik karrierjükben előmenetelt terveznek
 • HR-területen dolgozók
 • Coachok, trénerek, szupervízorok, szervezetfejlesztési tanácsadók
 • Vállalati vezetők, menedzserek, vezető beosztású szakemberek (projektvezetők, csoport- és teamvezetők)

A képzés különböző munkaformák, a tréning, workshop, gyakorló coaching, szupervízió és intervíziós csoport dinamikus váltakozására épül. A váltakozó munkaformák és tanulási módok garantálják a több szintű tanulást, racionális és emocionális szinten egyaránt. Így valósulhat meg a megszerzett tudás azonnali alkalmazhatósága.

A résztvevő a workshopon a coach mesterséget és a hozzátartozó eszköztárat tanulhatja meg. A tréningen (bentlakásos) visszajelzéseket kap saját viselkedési mintáira, elsajátítja a szociális és csoport- kompetenciákat. A gyakorló coachingban egy önálló coaching folyamatot visz végig, aminek a tapasztalatait szupervízióban dolgozza át. A résztvevőkből szerveződő intervíziós csoport a képzés teljes ideje alatt kollegiális támogatást nyújt.

Modul

Téma

Képzési óra

Időpont
2022

1.

A kezdet – a csoport és team coaching alapjai – WORKSHOP (W)

 20

 máj. 27-28.

2.

Az egyén a csoportban és a teamben – önirányítás, vezetés és együttműködés – A csoport és team coach kompetencia fejlsztése – TRÉNING

 42

jún. 29-júl.03.
  3. A folyamat – Struktúrák és Intervenciók I. (W)
A folyamat – Struktúrák és Intervenciók II. (W)

20

20

 aug. 26-27.
okt. 08-09.
 4.  A zárás  – Visszatekintés és kitekintés (W) 10 dec. 10.

5.

Gyakorlat
Gyakorló coaching

24 t.óra /6-8 alk.

jún.-tól 

  Intervizió

16

 jún.-tól
  Szupervizió

20 t. óra/ 4 – 5 alk.

jún.-tól 

  Egy képzési óra 45 perc. Összesen:

172

 

Snír Péter

Végzettsége szerint teológus és szociális munkás. Filozófiai és teológiai tanulmányainak egy részét ösztöndíjasként egy amerikai egyetem osztrák kampuszán végezte. Tanulmányai után értékesítőként, területi képviselőként, kiemelt ügyfélmenedzserként, valamint kereskedelmi vezetőként dolgozott kkv szektorban és multinacionális vállaltoknál.  Munkája mellett képzettséget és saját élményű tapasztalatot szerzett az alkalmazott pszichológia és tanácsadás különböző területein (pszichodráma, pszichoanalízis, kognitív és viselkedés terápia, csoportdinamikai tréningmódszer, csoportanalízis, provokatív terápia, családállítás, playback, szupervízió, coaching).

Felnőttképzőként és tanácsadóként a csoportdinamikai tréningmódszer, valamint a provokatív coaching meghonosítója, a csoport- és teamdinamika szakembere. Rögtönzések Színháza a Lakmusz Társulat improvizációs színésze volt több éven át. Angolul, németül, szlovákul folyékonyan beszél.

Főbb kompetencia területei: - szervezetfejlesztési folyamatok tervezése és kivitelezése; - csoportdinamikai tréningek tartása; - vezetői hatékonyság fejlesztése; - executive és business coaching; - hatékony együttműködés és kommunikáció a vezetői teamekben; - teamek együttműködése, rejtett konfliktusok feloldása; - team és csoport coaching; - szupervizió coachok, trénerek számára; - konfliktuskezelés; - szociális és érzelmi intelligencia fejlesztése; - interkulturális együttműködés és konfliktuskezelés; - önismereti csoportok vezetése;

Munkamódszerében szívesen alkalmazza a pszichodráma, a csoportdinamika, rendszerszemlélet, provokáció és humor, valamint az improvizációs színházi ismereteit és eszközeit.

Önéletrajza itt olvasható

Publikációk:

 • Kórházi lelkigondozás, Studia Wesprimiensia, Veszprém, 1999
 • Az edző a pályán játszik??! - Coaching, Snír Péter - Szabó Emese, TudásHáza Képző Centrum Kft., Eurotraining füzetek, Budapest, 2006
 • Intervenciós technikák a coachingban: a konfrontáció műveszete és a csend, HR Portál, 2010, Tovább a cikkhez
 • Csoportdinamika: a személyes felelősség előmozdítása és az egyének kölcsönhatása, Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságának XVIII. Konferencia Kiadványa, 2011, Tovább a cikkhez
 • 7 szempont, ami segít a coach képzés kiválasztásában, Snír Péter - Wiesner Edina, HR Portál, 2012, Tovább a cikkhez
 • Amikor a visszajelzések hatására változunk - egy provokatív tréning, HR Portál 2012, Tovább a cikkhez
 

Wiesner Edina

Munkatapasztalatának jelentős részét az üzleti és a közszférában szerezte, többek között nemzetközi projektekben és munkacsoportokban. Részt vett egy nyelviskola alapításban és vezetésében, valamint egyetemi kancellárként részt vett egy magyar egyetem átszervezésében, irányításában, az egyetemen óraadóként is dolgozott. Végzett természetgyógyászként az egészségmegőrzést, a preventív gondolkodást fontosnak tartja. Munkáit magyarul, németül és angolul is végzi.

Főbb kompetencia területei:

- a vezető személyes hatékonyságának fejlesztése; a legjobb döntés megtalálásának támogatása; -  hatékony kommunikáció teamekben, projekt csapatokban; - stressz- és feszültségkezelés módszerei egyének és csoportok számára; - konfliktus feloldása és pozitívvá formálása egyének számára és csoportokban; - érzelmi és társas intelligencia fejlesztése; - csoportdinamikai tréningek vezetése; - team és csoport coaching;

Munkamódszerében szívesen alkalmazza a Neuro Lingvisztikus Programozást, az EFT-t,  csoportdinamikai ismeretét, a Provokatív stílust, és humort,  és rendszerszemléletű gondolkodását.

Önéletrajza itt olvasható

Publikációk: 7 szempont, ami segít a coach képzés kiválasztásában, Snír Péter – Wiesner Edina, HR Portál, 2012 Ezért van több női coach, mint férfi, Origo, 2019. dec. 06.

 • A képzés elvégzéséről a tanúsítványt az In Dynamics Consulting Kft. adja ki. A megszerzett képesítés neve: “Csoport és Team Coach”. 
 • A teljes képzés elvégzése beszámítható a csoportdinamikai tréner képzés részeként . (CSODA)
 • A tanúsítványt az a résztvevő kapja meg, aki a képzési idő 10%-nál nem hiányzott többet, elkészítette az esettanulmányt és azt a záróvizsga keretében sikeresen megvédte és eleget tett a gyakorló coaching és szupervízió feltételeinek.

Snír Péter

Végzettsége szerint teológus és szociális munkás. Filozófiai és teológiai tanulmányainak egy részét ösztöndíjasként egy amerikai egyetem osztrák kampuszán végezte. Tanulmányai után értékesítőként, területi képviselőként, kiemelt ügyfélmenedzserként, valamint kereskedelmi vezetőként dolgozott kkv szektorban és multinacionális vállaltoknál.  Munkája mellett képzettséget és saját élményű tapasztalatot szerzett az alkalmazott pszichológia és tanácsadás különböző területein (pszichodráma, pszichoanalízis, kognitív és viselkedés terápia, csoportdinamikai tréningmódszer, csoportanalízis, provokatív terápia, családállítás, playback, szupervízió, coaching).

Felnőttképzőként és tanácsadóként a csoportdinamikai tréningmódszer, valamint a provokatív coaching meghonosítója, a csoport- és teamdinamika szakembere. Rögtönzések Színháza a Lakmusz Társulat improvizációs színésze volt több éven át. Angolul, németül, szlovákul folyékonyan beszél.

Főbb kompetencia területei: - szervezetfejlesztési folyamatok tervezése és kivitelezése; - csoportdinamikai tréningek tartása; - vezetői hatékonyság fejlesztése; - executive és business coaching; - hatékony együttműködés és kommunikáció a vezetői teamekben; - teamek együttműködése, rejtett konfliktusok feloldása; - team és csoport coaching; - szupervizió coachok, trénerek számára; - konfliktuskezelés; - szociális és érzelmi intelligencia fejlesztése; - interkulturális együttműködés és konfliktuskezelés; - önismereti csoportok vezetése;

Munkamódszerében szívesen alkalmazza a pszichodráma, a csoportdinamika, rendszerszemlélet, provokáció és humor, valamint az improvizációs színházi ismereteit és eszközeit.

Önéletrajza itt olvasható

Publikációk:

 • Kórházi lelkigondozás, Studia Wesprimiensia, Veszprém, 1999
 • Az edző a pályán játszik??! - Coaching, Snír Péter - Szabó Emese, TudásHáza Képző Centrum Kft., Eurotraining füzetek, Budapest, 2006
 • Intervenciós technikák a coachingban: a konfrontáció műveszete és a csend, HR Portál, 2010, Tovább a cikkhez
 • Csoportdinamika: a személyes felelősség előmozdítása és az egyének kölcsönhatása, Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságának XVIII. Konferencia Kiadványa, 2011, Tovább a cikkhez
 • 7 szempont, ami segít a coach képzés kiválasztásában, Snír Péter - Wiesner Edina, HR Portál, 2012, Tovább a cikkhez
 • Amikor a visszajelzések hatására változunk - egy provokatív tréning, HR Portál 2012, Tovább a cikkhez
 

Wiesner Edina

Munkatapasztalatának jelentős részét az üzleti és a közszférában szerezte, többek között nemzetközi projektekben és munkacsoportokban. Részt vett egy nyelviskola alapításban és vezetésében, valamint egyetemi kancellárként részt vett egy magyar egyetem átszervezésében, irányításában, az egyetemen óraadóként is dolgozott. Végzett természetgyógyászként az egészségmegőrzést, a preventív gondolkodást fontosnak tartja. Munkáit magyarul, németül és angolul is végzi.

Főbb kompetencia területei:

- a vezető személyes hatékonyságának fejlesztése; a legjobb döntés megtalálásának támogatása; -  hatékony kommunikáció teamekben, projekt csapatokban; - stressz- és feszültségkezelés módszerei egyének és csoportok számára; - konfliktus feloldása és pozitívvá formálása egyének számára és csoportokban; - érzelmi és társas intelligencia fejlesztése; - csoportdinamikai tréningek vezetése; - team és csoport coaching;

Munkamódszerében szívesen alkalmazza a Neuro Lingvisztikus Programozást, az EFT-t,  csoportdinamikai ismeretét, a Provokatív stílust, és humort,  és rendszerszemléletű gondolkodását.

Önéletrajza itt olvasható

Publikációk: 7 szempont, ami segít a coach képzés kiválasztásában, Snír Péter – Wiesner Edina, HR Portál, 2012 Ezért van több női coach, mint férfi, Origo, 2019. dec. 06.

Szentpály-Juhász Imre

Alapvégzettsége teológus, a Testnevelési Egyetemen mentálhigiénés szakképzésen és pszichodráma vezetői képzésen vett részt, valamint elvégezte a Károli Egyetemen középiskolai pedagógus, a Német Pasztorálpszichológiai Társaság szupervizor-coach és a Magyar Családterápiás Egyesület családterápiás képzését.

Az SDG Konferencia Központ igazgatójaként intézményvezetői tapasztalatokat szerzett, óraadó volt a Pápai Ref. Teológián és a Károli G. Egyetemen is, ahol a szupervíziós szakmai gyakorlatokat vezette több éven át az utolsó éves teológusok számára.

Munkatapasztalatai: – elsőrenden az ország különböző pontjain szociális intézményekben tartott csoport-team és egyéni szupervíziókat – szupervizora volt a Coach Akadémia vezetőinek – tartott szupervíziós csoportot telepi romáknak és értelmi fogyatékosoknak, ill. német nyelven a MNÁMK bajai intézményeiben is. Főbb kompetenciák: – Csoportdinamikai jelenségek észlelése – Az érzelmi motivációk felszínre segítése – Pszichodramatikus és családterápiás eszköztár használata a szupervízióban, coachingban

Snír Péter

Végzettsége szerint teológus és szociális munkás. Filozófiai és teológiai tanulmányainak egy részét ösztöndíjasként egy amerikai egyetem osztrák kampuszán végezte. Tanulmányai után értékesítőként, területi képviselőként, kiemelt ügyfélmenedzserként, valamint kereskedelmi vezetőként dolgozott kkv szektorban és multinacionális vállaltoknál.  Munkája mellett képzettséget és saját élményű tapasztalatot szerzett az alkalmazott pszichológia és tanácsadás különböző területein (pszichodráma, pszichoanalízis, kognitív és viselkedés terápia, csoportdinamikai tréningmódszer, csoportanalízis, provokatív terápia, családállítás, playback, szupervízió, coaching).

Felnőttképzőként és tanácsadóként a csoportdinamikai tréningmódszer, valamint a provokatív coaching meghonosítója, a csoport- és teamdinamika szakembere. Rögtönzések Színháza a Lakmusz Társulat improvizációs színésze volt több éven át. Angolul, németül, szlovákul folyékonyan beszél.

Főbb kompetencia területei: - szervezetfejlesztési folyamatok tervezése és kivitelezése; - csoportdinamikai tréningek tartása; - vezetői hatékonyság fejlesztése; - executive és business coaching; - hatékony együttműködés és kommunikáció a vezetői teamekben; - teamek együttműködése, rejtett konfliktusok feloldása; - team és csoport coaching; - szupervizió coachok, trénerek számára; - konfliktuskezelés; - szociális és érzelmi intelligencia fejlesztése; - interkulturális együttműködés és konfliktuskezelés; - önismereti csoportok vezetése;

Munkamódszerében szívesen alkalmazza a pszichodráma, a csoportdinamika, rendszerszemlélet, provokáció és humor, valamint az improvizációs színházi ismereteit és eszközeit.

Önéletrajza itt olvasható

Publikációk:

 • Kórházi lelkigondozás, Studia Wesprimiensia, Veszprém, 1999
 • Az edző a pályán játszik??! - Coaching, Snír Péter - Szabó Emese, TudásHáza Képző Centrum Kft., Eurotraining füzetek, Budapest, 2006
 • Intervenciós technikák a coachingban: a konfrontáció műveszete és a csend, HR Portál, 2010, Tovább a cikkhez
 • Csoportdinamika: a személyes felelősség előmozdítása és az egyének kölcsönhatása, Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságának XVIII. Konferencia Kiadványa, 2011, Tovább a cikkhez
 • 7 szempont, ami segít a coach képzés kiválasztásában, Snír Péter - Wiesner Edina, HR Portál, 2012, Tovább a cikkhez
 • Amikor a visszajelzések hatására változunk - egy provokatív tréning, HR Portál 2012, Tovább a cikkhez
 

Wiesner Edina

Munkatapasztalatának jelentős részét az üzleti és a közszférában szerezte, többek között nemzetközi projektekben és munkacsoportokban. Részt vett egy nyelviskola alapításban és vezetésében, valamint egyetemi kancellárként részt vett egy magyar egyetem átszervezésében, irányításában, az egyetemen óraadóként is dolgozott. Végzett természetgyógyászként az egészségmegőrzést, a preventív gondolkodást fontosnak tartja. Munkáit magyarul, németül és angolul is végzi.

Főbb kompetencia területei:

- a vezető személyes hatékonyságának fejlesztése; a legjobb döntés megtalálásának támogatása; -  hatékony kommunikáció teamekben, projekt csapatokban; - stressz- és feszültségkezelés módszerei egyének és csoportok számára; - konfliktus feloldása és pozitívvá formálása egyének számára és csoportokban; - érzelmi és társas intelligencia fejlesztése; - csoportdinamikai tréningek vezetése; - team és csoport coaching;

Munkamódszerében szívesen alkalmazza a Neuro Lingvisztikus Programozást, az EFT-t,  csoportdinamikai ismeretét, a Provokatív stílust, és humort,  és rendszerszemléletű gondolkodását.

Önéletrajza itt olvasható

Publikációk: 7 szempont, ami segít a coach képzés kiválasztásában, Snír Péter – Wiesner Edina, HR Portál, 2012 Ezért van több női coach, mint férfi, Origo, 2019. dec. 06.

Szentpály-Juhász Imre

Alapvégzettsége teológus, a Testnevelési Egyetemen mentálhigiénés szakképzésen és pszichodráma vezetői képzésen vett részt, valamint elvégezte a Károli Egyetemen középiskolai pedagógus, a Német Pasztorálpszichológiai Társaság szupervizor-coach és a Magyar Családterápiás Egyesület családterápiás képzését.

Az SDG Konferencia Központ igazgatójaként intézményvezetői tapasztalatokat szerzett, óraadó volt a Pápai Ref. Teológián és a Károli G. Egyetemen is, ahol a szupervíziós szakmai gyakorlatokat vezette több éven át az utolsó éves teológusok számára.

Munkatapasztalatai: – elsőrenden az ország különböző pontjain szociális intézményekben tartott csoport-team és egyéni szupervíziókat – szupervizora volt a Coach Akadémia vezetőinek – tartott szupervíziós csoportot telepi romáknak és értelmi fogyatékosoknak, ill. német nyelven a MNÁMK bajai intézményeiben is. Főbb kompetenciák: – Csoportdinamikai jelenségek észlelése – Az érzelmi motivációk felszínre segítése – Pszichodramatikus és családterápiás eszköztár használata a szupervízióban, coachingban

Workshop

A három workshop során elméleti tudást, diagnosztikus koncepciókat és intervenciós stratégiákat sajátíthat el. Az elmélethez a résztvevők konkrét szakmai gyakorlatán alapuló esettanulmányok feldolgozásán keresztül jutunk el. A feldolgozás és ismeretszerzés módja lehet:  esetelemzés, szerepjáték, helyzetgyakorlat, pszichodramatikus elemekkel és feed-back-kel.  A workshopokban rövid témacentrikus előadások is elhangzanak. Figyelünk arra, hogy a használt módszerek gyakorlati alkalmazási lehetőségeit megtanulják a résztvevők. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a képzési csoport erőforrásai működőképessé váljanak.

Tréning

A tréningen a résztvevő önismerete és személyes kompetenciái fejlődnek, amelyek a coaching alapvető munkaeszközei.  A trénerektől és a csoporttársaktól visszajelzést kap viselkedésére: megtudhatja hogyan hat másokra, és hogyan hatnak a reakciói. Megtanul eredményes visszajelzést adni az Itt és Mostban.  

Bővül a szociális észlelési képessége, érzelmi intelligenciája és csoportkompetenciája. Védett helyzetben új viselkedési mintákat és intervenciókat próbálhat ki és tanulhat. A tréning során megtapasztalhatja saját és mások változási képességét.

Szupervizió

A szupervízió a coach-kompetencia megszerzésének minőségbiztosítása. Teret ad arra, hogy a résztvevő a gyakorló coaching során a csoportokkal, teamekkel megélt tapasztalatait, az érzelmi érintettségeket, illetve a vezető a saját szakmai gyakorlatából hozott helyzeteket bemutassa és feldolgozza.

A csoportszupervízió során lehetőség van arra, hogy a résztvevő a tréningek és workshopok élményeit és a tanultakat elmélyítse és alkalmazhatóvá tegye a gyakorlatban. A szupervíziós csoportok párhuzamosan folynak a képzéssel, minimum tíz alkalommal találkoznak.

Intervízió (Peer csoport)

Az intervízió egy kollegiális támogató csoport. Lehetőséget nyújt arra, hogy a csoporttagok kölcsönösen támogassák egymást a képzés során, esetmegbeszélést folytassanak, illetve a szakirodalmat együtt dolgozzák fel. Az interviziós csoportok önszerveződőek.

Gyakorló coaching

A résztvevőknek legalább egy önálló csoport illetve team coaching-folyamatot kell végigvinniük a kurzus befejeztéig. A gyakorló coaching-folyamat és a szupervízió befejezése nélkül a tanúsítvány nem adható ki.

Esettanulmány – folyamatanalízis

Az esettanulmány annak a folyamatnak a bemutatása, ami a kiindulási helyzettől a kívánt változáson át a megoldásig vezet. Az tanulmány három fő részből áll: 1) a coaching folymat bemutatása; 2) reflexiók a folyamatra; 3) szakirodalmi alátámasztás.

A tanulmány terjedelme 10  A4-es oldal. 

Workshop

A három workshop során elméleti tudást, diagnosztikus koncepciókat és intervenciós stratégiákat sajátíthat el. Az elmélethez a résztvevők konkrét szakmai gyakorlatán alapuló esettanulmányok feldolgozásán keresztül jutunk el. A feldolgozás és ismeretszerzés módja lehet:  esetelemzés, szerepjáték, helyzetgyakorlat, pszichodramatikus elemekkel és feed-back-kel.  A workshopokban rövid témacentrikus előadások is elhangzanak. Figyelünk arra, hogy a használt módszerek gyakorlati alkalmazási lehetőségeit megtanulják a résztvevők. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a képzési csoport erőforrásai működőképessé váljanak.

Tréning

A tréningen a résztvevő önismerete és személyes kompetenciái fejlődnek, amelyek a coaching alapvető munkaeszközei.  A trénerektől és a csoporttársaktól visszajelzést kap viselkedésére: megtudhatja hogyan hat másokra, és hogyan hatnak a reakciói. Megtanul eredményes visszajelzést adni az Itt és Mostban.  

Bővül a szociális észlelési képessége, érzelmi intelligenciája és csoportkompetenciája. Védett helyzetben új viselkedési mintákat és intervenciókat próbálhat ki és tanulhat. A tréning során megtapasztalhatja saját és mások változási képességét.

Szupervizió

A szupervízió a coach-kompetencia megszerzésének minőségbiztosítása. Teret ad arra, hogy a résztvevő a gyakorló coaching során a csoportokkal, teamekkel megélt tapasztalatait, az érzelmi érintettségeket, illetve a vezető a saját szakmai gyakorlatából hozott helyzeteket bemutassa és feldolgozza.

A csoportszupervízió során lehetőség van arra, hogy a résztvevő a tréningek és workshopok élményeit és a tanultakat elmélyítse és alkalmazhatóvá tegye a gyakorlatban. A szupervíziós csoportok párhuzamosan folynak a képzéssel, minimum tíz alkalommal találkoznak.

Intervízió (Peer csoport)

Az intervízió egy kollegiális támogató csoport. Lehetőséget nyújt arra, hogy a csoporttagok kölcsönösen támogassák egymást a képzés során, esetmegbeszélést folytassanak, illetve a szakirodalmat együtt dolgozzák fel. Az interviziós csoportok önszerveződőek.

Gyakorló coaching

A résztvevőknek legalább egy önálló csoport illetve team coaching-folyamatot kell végigvinniük a kurzus befejeztéig. A gyakorló coaching-folyamat és a szupervízió befejezése nélkül a tanúsítvány nem adható ki.

Esettanulmány – folyamatanalízis

Az esettanulmány annak a folyamatnak a bemutatása, ami a kiindulási helyzettől a kívánt változáson át a megoldásig vezet. Az tanulmány három fő részből áll: 1) a coaching folymat bemutatása; 2) reflexiók a folyamatra; 3) szakirodalmi alátámasztás.

A tanulmány terjedelme 10  A4-es oldal. 

A kezdet – a csoport és team coaching alapjai

Workshop – 2 nap (20 képzési óra)

Az első modulban a résztvevők megtanulják mindazt, ami csoport / team coaching elindításához szükséges.

Témák, amelyekkel többek között foglalkozunk:
A csoporteljárások történelmi háttere. A csoport és team coaching mibenléte? Mi közös és különböző az egyéni, a csoportos és team coachingban? Mitől lesz csoport / team coaching és nem egyéni coaching a csoportban / teamben? Mi a csoport és team coach szerepe? Milyen kompetenciákra van szükség csoport és team coachinghoz? Mennyi és milyen struktúrára van szükség? Diagnózis (helyzetanalízis) és célkitűzés.  Szerződéskötés a megbízóval és a csoporttal / teammel. Teamek működése és csoportdinamikai elméletek. Hogyan kezdjük el az első ülést? 

Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • mi szerepelhet a csoportnak szóló ajánlatomban, mit kínálok a csoportcoachingban?
 • hogyan definiálom a szerepemet, és hogyan adom el önmagamat?
 • milyen módon tisztázom a felkérés tartalmát?
 • milyen célokat követek, hogyan bánok a különféle elvárásokkal?
 • milyen hatásai vannak rám a  “külső” és “belső” szerződésnek?
 • mit jelent a háromszög-szerződés, mely esetben kell szerződést módosítani?

További tartalom: a tanultak alkalmazása a hétköznapokban (transzfer), a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatot.

Az egyén a csoportban és a teamben – önirányítás, vezetés és együttműködés

Tréning – 5 nap (42 képzési óra)

Ebben a modulban a  résztvevő csoport és team coach kompetenciáit mélyíti el. Tapasztalati szinten tanulhat a kapcsolatok és a csoportfolyamatok alakulásáról és befolyásolásáról, valamint az egyének kölcsönhatásáról a csoportban. Megtapasztalhatja az erők játékát, a csoportdinamikát, valamint milyen normák mentén működik a csoport és milyen szerepek vannak a csoportban.

A tréning folyamán alapvető kapcsolati-, szociális- és csoportkészségek erősödnek (megfelelő kifejezőképesség, empátia, érzelmi stabilitás és terhelhetőség, szerepflexibilitás, magunk és a másik differenciált észlelése, spontaneitás és kreativitás).

Kérdések, amikre többek között választ kaphatsz:

 • hogyan jelenik meg a hatalom, az intimitás és a lojalitás a csoportok életében?
 • mitől lesz egy csoport / team munkaképes, és mik ennek az akadályai?
 • hogyan tanulnak a felnőttek (miként zajlik a viselkedés változása)?
 • milyen kompetenciákkal rendelkezem és milyen tanulási célt fogalmazok meg?
 • visszajelzést kap arra, hogy milyen hatást gyakorol másokra.

További tartalom: a tanultak alkalmazása a hétköznapokban (transzfer) – akcióterv, a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat, szupervíziós és intervíziós csoportok alakítása.

A folyamat – Struktúrák és Intervenciók I. és II.

Workshop – 2 x 2 nap (40 képzési óra)

A résztvevők ebben a 2×2 napban megismerkednek a különböző csoport és team coaching struktúrákkal (modellekkel) és az intervenciók különböző szintjével és intenzitásával, valamint a csoport / team coaching folyamán előforduló jelenségekkel és résztvevőtípusokkal.

A tanulás élő (valós helyzetű) gyakorlatok révén és saját esetfeldolgozással valósul meg.

Témák, amikkel többek között foglalkozunk:

 • Struktúrák:
  – pl. Bálint csoport, Reflektív csoport és reflektív team, Action learning, kollegiális coaching struktúra, 4 lépéses struktúra , 7 lépéses stuktúra, megoldásközpontú (brief) struktúra, ördög ügyvédje modell
 • Intervenciós szintek:
  – strukturális, csoport, személyközpontú, tangenciális, archaikus
 • Jelenségek:
  – ellenállás kezelés, klikkesedés, hallgatás, amikor nincs téma, „a szőnyeg alatti” témák felszínre hozatala, félelmek a csoportban, harmonizálás és konfliktuskerülés, bűnbak képzés
 • Résztvevő típusok:
  – pl. a panaszkodó, a vitatkozó (mindig okosabb), a kukkoló passzív, a kritizáló…

További tartalom: a tanultak alkalmazása a hétköznapokban (transzfer) – akcióterv, a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat, szupervíziós és intervíziós csoportok alakítása

A zárás  – Visszatekintés és kitekintés

Workshop – 1 nap (10 képzési óra)

A záró modulban a tanulás és változás sikerének tudatosításával, és a coaching folyamat tudatos befejezésével foglalkozunk. A workshop témája a coaching képzés és coaching folyamat “külső” és “belső” lezárása. 

Egyéni esettanulmány egy folyamatanalízisről, és ennek megfelelő szakmai kiértékelése.

Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • hogyan lehet egy csoportos / team folyamatot jól lezárni?
 • az elért eredmények tudatosítása, és mi az, ami további fejlesztésre vár?
 • mire érdemes figyelnem a jövőben coaching folyamán (saját csapdáim)?
 • milyen veszélyei lehetnek a záró helyzet dinamikájának?

További tartalom: mérleg készítése a tanultakról és egyéni célkitűzések megfogalmazása a jövőre vonatkozóan. Reflexió a tanulási folyamatra. A coaching folyamat és a képzés áttekintése, a tanultak alkalmazása (transzfer).

Gyakorlat

Gyakorló coahing 24 óra (45 perc egy óra) 6-8 alk.

A résztvevő a képzés alatt legalább egy csoportos vagy team coaching folyamatot szervez meg magának. Ajánlott, hogy mindkét csoportfajtában szerezzen tapasztalatot a coach képzés alatt, vagyis legyen egy csoport és legyen egy team coaching folyamata. Ebben az esetben alacsonyabb óraszámban elegendő kísérni egy csoportot, az alkalmak számal lehetőleg legyen min. 4-5.

Intervízió 16 óra 4 alk.

Az intervízió egy kollegiális támogató – tanácsadó csoport. Lehetőséget nyújt arra, hogy a csoporttagok kölcsönösen támogassák egymást a képzés során, esetmegbeszélést folytassanak, illetve a szakirodalmat együtt dolgozzák fel. Az interviziós csoportok önszerveződőek.

Szupervízió 20 óra 4-5 alk.

A szupervízió a coach-kompetencia megszerzésének minőségbiztosítása. Teret ad arra, hogy a résztvevő a gyakorló coaching során a csoportokkal, teamekkel megélt tapasztalatait, az érzelmi érintettségeket, illetve a vezető a saját szakmai gyakorlatából hozott helyzeteket bemutassa és feldolgozza.

A csoportszupervízió során lehetőség van arra, hogy a résztvevő a tréningek és workshopok élményeit és a tanultakat elmélyítse és alkalmazhatóvá tegye a gyakorlatban. A szupervíziós csoportok párhuzamosan folynak a képzéssel, minimum tíz alkalommal találkoznak.

 

 • képes vagy résztvevőket szerezni csoport vagy team coachingra vagy csoportot / teamet vezetsz
 • tisztában vagy a coachinggal, mint non-direktív tanácsadási folyamattal, ismersz coaching eszközöket és technikát (pl. elvégeztél valamilyen releváns coach képzést) – ennek hiányában a Business Coach és Life Coach képzés egyes moduljait el kell végezni.
 • csoportokkal / teamekkel való tapasztalat

A jelentkezés a regisztrációs díj befizetésével véglegesedik, és ezzel jön létre a felek között a képzési szerződés. Szervezetek esetében a jelentkezés a regisztrációs díj befizetése, vagy az írásos szerződés aláírása, illetve megrendelés küldés esetén jön létre. A regisztrációs díjat a jelentkezéstől való elállás, vagy a képzési díj meg nem fizetése esetén nem térítjük vissza, és nem jár vissza a regisztrációs díj akkor sem, ha a képzési szerződés utóbb bármilyen okból megszűnik.

Kérdés esetén kérlek küldj üzenetet a kapcsolat részben

 • A képzés ára: 864 000 + ÁFA Ft
 • Magánszemély részére a képzés kedvezményes ára: bruttó 720 000 Ft

Fizetési feltételek: a képzés díja modulonként részösszegekre bonthatóak,amely az egyes modulok előtt átutalással fizetendő.  

Jelentkezés

Név*
Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.