Ha érdekel a Business és Life Coach képzésünk, gyere el a nyílt estünkre, vagy egyeztessünk időpontot és találkozzunk személyesen!

 

Az üzleti és magánéletben egyaránt fontos – különösen a gyorsan változó, kihívásokkal teli világunkban – az egyén folyamatos magas teljesítménye, a megújulás képessége, és alkalmazkodás a változó kihívásokhoz. A coaching mindezen – személyes és szakmai – változási folyamatok támogatását szolgáló eszköz. A coaching művészete több a módszerek és eszközök alkalmazásánál az adott szituációban. Olyan tartást, tudást és cselekvést igényel, mely mélyen a személyiség belsejében gyökerezik és a személyiség erejével hat.

Egy jó coachnak jártasnak kell lennie nem csak a gazdasági-szervezeti világban, hanem az emberi kapcsolatok szövevényében, a “soft” területeken is, vagyis kimagasló érzelmi és társas intelligenciával kell rendelkeznie.Képzésünkön olyan gyakorlati ismereteket adunk át, ami révén a leendő coach speciális ismeretekre és jártasságra tesz szert, ahhoz, hogy professzionálisan elősegítse a coacholt ügyfélnek a változási folyamatait. Mindehhez a képzés hangsúlyos önismereti jellege a leendő coach személyiségét, belső tartását és coach-identitását fejleszti. A képzés során átélt élmény, tapasztalat, személyes tudássá alakul!

Kiképző szakembereink több éves és több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a felnőttképzés különböző területén, mint pl. coach- és szupervízorképzés, vezetőképzés. Munkatársaink gyakorlattal rendelkeznek a vállalati és szervezeti életben, ahol különféle vezetői pozíciókat töltenek, és töltöttek be. A világot alakító trendeket figyelemmel kísérve képzésünk know-how-ja a németországi coaching piacot meghatározó DGSv (Deutsche Gesellschaft für Supervision e.V.) által akkreditált intézményektől származik.

 • Akik professzionális üzleti környezetben akarnak coacholni;
 • Akik az egyént rendszerszemlélettel, folyamatorientáltan akarnak coacholni;
 • Akik karrierjükben előmenetelt terveznek;
 • Vezetőknek, akik vezetői repertoárjukat a coaching profillal szeretnék bővíteni;
 • HR-területen dolgozóknak;
 • Trénereknek, szervezetfejlesztési tanácsadóknak, pszichoterapeutáknak, tanácsadóknak.

A képzés különböző munkaformák, a tréning, workshop, gyakorló coaching, szupervízió és intervíziós csoport dinamikus váltakozására épül. A váltakozó munkaformák és tanulási módok garantálják a több szintű tanulást, racionális és emocionális szinten egyaránt. Így valósulhat meg a megszerzett tudás azonnali alkalmazhatósága.

A résztvevő a workshopon a coach mesterséget és a hozzátartozó eszköztárat tanulhatja meg. A tréningen visszajelzéseket kap saját viselkedési mintáira, elsajátítja a coach érzelmi és szociális kompetenciákat. A gyakorló coachingban két önálló coaching folyamatot visz végig, aminek a tapasztalatait szupervízióban dolgozza át. A résztvevőkből szerveződő intervíziós csoport a képzés teljes ideje alatt kollegiális támogatást nyújt. A tréning bentlakásos.

A képzés időpontjai: 

 Modul Téma Képzési óra  Budapest 2023
 1. Coaching alapok WORKSHOP (WS)  20 márc. 10 -11.
 2. A Coach érzelmi és társas  kompetenciái – csoportdinamikai sensitivity tréning  (önismeret) TRÉNING  (T) 42 márc. 22 –  26.
 3. Ügyfélszerzés és rendszerszemlélet a coachingban (WS) 20 ápr. 21 – 22.
 4. Intervenciók a kérdezésen túl és a változás feltételei  (WS)  20 máj. 19 – 20.
5. Tranzakció analízissel való munka, és a kreatív eszközök (WS) 20 jún. 23 – 24.
6. Pszichodráma a coachingban és munka az én részekkel (WS) 20 aug. 25 – 26.
7. Provokatív eszközök és NLP a coachigban (WS) 20 okt. 13 – 14.
 8. A coaching folyamat sikeres befejezése,  vizsga (WS) 10 dec. 9.
 Szupervizió – csoportos (7 alkalommal)  28 óra máj. -tól, az időpontok önszervezően történnek
Gyakorló coaching – 3 ügyféllel (1 ülés = 60’)  28 óra máj. -tól, az időpontok önszervezően történnek
Intervízió – peer csoport  12 óra máj. -tól, az időpontok önszervezően történnek
Egy képzési óra 45 perc.  Összesen: 240 óra

Coaching alapok

Az első workshopon a résztvevő megismekedik a coaching fogalmával, történetével, formáival. Megismerkedik a coaching és más rokonszakmák hasonlóságaival és különbözőségeivel. Megtanulja hogyan kell a megbízást tisztázni, a célt meghatározni és a kitűzött célnak megfelő szerződést kötni.
Foglalkozunk a coach szerepével, személyiségével és az eredményes coachinghoz szükséges kompetenciákkal (szakmai, terep és személyes), melyeket a coach képzés folyamán a résztvevő megszerez. A résztvevők gyakorolják a coaching beszélgetés vezetését, és megismerkednek a legalapvetőbb eszközökkel, így gyakorolják a kérdezést, összefoglalást, és a meghallgatást.

Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • mi a coaching, és mikor hasznos?
 • hogyan definiálom coach szerepemet?
 • hogyan tisztázom a felkérés tartalmát?
 • milyen célokat követek, hogyan bánok a különféle elvárásokkal?
 • milyen dinamikát ad a kérdezés, összefoglalás és a meghallgatás a coaching folyamatban?
 • milyen hatásai vannak rám a “külső” és “belső”szerződésnek?

További tartalom: a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat.

A Coach érzelmi és társas kompetenciái – csoportdinamikai tréning (érzékenyítő önismereti kompetenciafejlesztő tréning)

A résztvevő tapasztalati szinten tanulhat a kapcsolatok és a társas helyzetek alakulásáról és befolyásolásáról, valamint az egyének kölcsönhatásáról.

A tréning folyamán alapvető kapcsolati- és szociális készségek erősödnek, melyek a coach munkaeszközét képezik. Ezek a következők:

 • megfelelő kifejezőképesség (kérdezés, énközlés, visszajelzés adása, konfrontáció);
 • empátia, érzelmi stabilitás és terhelhetőség;
 • szerepflexibilitás;
 • magunk és a másik differenciált észlelése;
 • spontaneitás és kreativitás, a helyzetre és önmagukra való reflexiós képesség.

A résztvevő a tréning során megtapasztalhatja saját személyiségbeli változását kitűzött céljainak és szükségleteinek megfelelően.

Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • mit kezdünk az ellenállásokkal?
 • hogyan vállalom fel a konfliktusokat?
 • hogyan jelenik meg a hatalom, az intimitás és a lojalitás társas helyzetekben?
 • hogyan tanulnak a felnőttek és változtatják viselkedésüket?
 • milyen kompetenciákkal rendelkezem, és milyen tanulási célt fogalmazok meg?
 • milyen hatással vagyok másokra?

További tartalom: a tanultak alkalmazása a hétköznapokban (transzfer) – akcióterv, a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat, szupervíziós és intervíziós csoportok alakítása.

Ügyfélszerzés és rendszerszemlélet a coachingban

Ahhoz, hogy megtartsuk az első coaching ülést, először ügyfelet kell szerezni. A workshopon a résztvevők elsajátítják a legalapvetőbb ügyfélszerzési technikákat, hogy a coach karrierjüket sikeresen kezdhessék el már képzésen belül.

Az eredményes és hatékony coachingnak határozott kerete és felépítése van. Megtanulják, hogyan érdemes felépíteni és strukturálni a coaching beszélgetést, hogy az ügyfél célját elérje.

Témák: bizalmi légkör és kapcsolat kialakítása, részcél meghatározása, a helyzet megértése és a változáshoz szükséges lépések.

Foglalkozunk a rendszerszemlélet, a folyamatorientáltság, és kapcsolatközpontúság elméleti alapjaival és a résztvevők intenzíven gyakorolhatják a rendszerszemléletű kérdezést.

Visszatekintés az előző modul óta végzett gyakorlati munkára.

Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • hogyan tudom magam előnyösen bemutatni?
 • mit jelent az énmárka, és milyen piaci lehetőséget ad a branding?
 • hogyan ismerem fel a téma/ügy személyes vagy rendszerből fakadó voltát?
 • hogyan ismerem fel a tulajdonképpeni témát, mi van a szőnyeg alá söpörve?
 • mitől lesz a coaching erdményorientált és problémamegoldó?
 • milyen hatással van a rendszerszemléletű kérdezés a coaching folyamatra?

További tartalom: a tanultak alkalmazása a hétköznapokban (transzfer) – akcióterv, a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat

Intervenciók a kérdezésen túl és a változás feltételei

Ezen a workshopon gyakorolja a résztvevő, hogy melyek azok az intervenciós technikák, melyeket a coaching ülések folyamán alkalmaznak, legyenek akár támogatóak ill. konfrontatívak. Választ kapnak az alapvető intervenciós technikák alkalmazásának lehetőségeire, mint pl. konfrontáció, visszajelzés, reflexió, értő figyelem, perspektívaváltás stb.

Eszközöket kapnak az ellenállás, az áttétel, és tükörjelenség felismeréséhez és kezeléséhez. Foglalkozunk a felnőttkori változási modellekkel. Visszatekintés az előző modul óta végzett gyakorlati munkára.

Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • hogyan tudok megoldás- és erőforrásközpontúan dolgozni?
 • mit jelent az erős és a gyenge energiájú intervenció?
 • vajon mitől működik a visszajelzés, és mi kell hozzá, miben más mint a reflexió?
 • mikor melyik intervenció hatásos?
 • mi kell a változáshoz, változtatáshoz?
 • mik az ellenállásban, áttétben, tükörjelenségben rejlő lehetőségek?
 • mi a megszokott intervenciós stílusom, és mit kell tanulnom, hogy bővüljön a beavatkozási repertoárom?

További tartalom: a tanultak alkalmazása a hétköznapokban (transzfer) – akcióterv, a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat.

Tranzakció analízissel való munka, és a kreatív eszközök

Ezen a modulon foglalkozunk a tranzakció analízis személyiségmodelljével, a tranzakciók elemzésével és ezek coachingban való alkalmazhatóságával. Téma még a játszmák felismerése, a sorskönyv jelentősége, a parancsok (driverek), és a hidelmekkel való munka.

A workshop folyamán foglalkozunk a coach erősségeivel, értékrendszerével, melyek befolyásolják intervenciós képességét, stílusát és rálát a fejlesztendőkre (személyes vakfoltok). A résztvevők a verbális intervenciókon túl megismerkednek a kreatív eszközhasználattal a coachingban, mint pl. tesztek, képi vagy alakbeli kifejezési formák, stb.
Visszatekintés az előző modul óta végzett gyakorlati munkára.

Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • milyen parancsokat kaptam és milyen hiedelmek vezérelnek, és ezek hogyan befolyásolják a coaching munkámat?
 • milyen tranzakciókban veszek részt szívesen, melyekbe vagyok berántható a TA modellje alapján?
 • hogyan segíthetem az ügyfelem, hogy felismerje a rá jellemző tranzakciókat a problémás helyzeteiben??
 • milyen minták határozzák meg a stílusomat?
 • milyen hiedelmek, parancsok vezérelnek a személyes életemben, és ezek hogyan befolyásolják a coaching munkámat?
 • mi az üzenete az ok – ok állapotnak?
 • mitől működnek a kreatív eszközök másképp mint a verbális intervenciók?

További tartalom: a tanultak alkalmazása a hétköznapokban (transzfer)- akcióterv, a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat.

Pszichodráma a coachingban és munka az én részekkel

Ebben a modulban megismerkedik a a pszichodráma legalapvetőbb eszközeivel: a szerepcserével, a belső hang és duplázás technikával. Megismeri a pszichodramatikus coachingot a fejlődést akadályozó énrészekkel történő szerepcserével, a sérült szükségletekből fakadó mintákkal, a „belső gyermekkel” való munkával, és a belső teammel.
Tárgyaljuk még a legszükségesebb pszichopatológiai jelenségeket: nárcizmus, borderline, pszichózis, depresszió stb..
Visszatekintés az előző modul óta végzett gyakorlati munkára.

Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • mi a jelentősége az énrészeinknek, hogyan integrálható a „leszakadt” rész?
 • mire nyújt segítséget a belső teammel való beszélgetés?
 • mi a jelentősége a belső gyermekkel való kapcsolatfelvételnek?
 • hogyis van ez, ami nekem fáj, azt csinálom másokkal is?
 • mi az árnyékszemélyiség?
 • és mindez hogy alkalmazható a coachingban?

További tartalom: a tanultak alkalmazása a hétköznapokban (transzfer)- akcióterv, a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat.

Provokatív eszközök és NLP a coachigban

A modulon egy rendhagyó, humoros és széles felhasználási lehetőséget adó eljárást ismernek meg: a provokatív módszert. Az alapkoncepció megismerése mellett gyakorolják a humor, az eltúlzás, a karikírozás eszközét a probléma megoldásban.
A neurolingvisztikus programozás (NLP) által betekintést kapnak és gyakorolják, hogyan lehet egy célkitűzést jól körbejárni, és a vizualizáció által megerősíteni. Az NLP alapvetésein túl megismerkednek az érzékszervi észlelés coacingban használatos jelentőségével. Gyakorolják azoknak a nyelvi mintáknak a felismerését, ami a témát az általánosból gyorsan a konkrét felé viszi.
Visszatekintés az előző modul óta végzett gyakorlati munkára.

Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • hogyan lehet provokatív a kommunikáció, ha szeretetteljes, és mi az eredménye ennek?
 • hogyan lehet a kérdezés helyett állítással a problémás témát megoldás felé lendíteni? 
 • hogyan támogatja az NLP-s belső munka a célkitűzést?
 • hogyan fordítható az NLP segítségével az általánosító kommunikáció konkréttá, és a cél elérhetővé?

További tartalom: a tanultak alkalmazása a hétköznapokban (transzfer)- akcióterv, a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat..

A coaching folyamat sikeres befejezése, vizsga, zárás

A záró modulban a tanulás és változás sikerének tudatosításával, és a coaching folyamat tudatos befejezésével foglalkozunk. A workshop témája a coaching képzés és coaching folyamat “külső” és “belső” lezárása. Reflexió a coaching szakma etikai kódexére.
Egyéni esettanulmány egy folyamatanalízisről, és ennek megfelelő szakmai kiértékelése.
Visszatekintés az előző modul óta végzett gyakorlati munkára.

Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • hogyan lehet egy folyamatot jól lezárni?
 • az elért eredmények tudatosítása, és mi az, ami további fejlesztésre vár?
 • mire érdemes figyelnem a jövőben coaching folyamán (saját csapdáim)?
 • milyen veszélyei lehetnek a záró helyzet dinamikájának?

További tartalom: mérleg készítése a tanultakról és egyéni célkitűzések megfogalmazása a jövőre vonatkozóan. Reflexió a tanulási folyamatra. A coaching folyamat és a képzés áttekintése, a tanultak alkalmazása (transzfer).

Workshop – 130 óra
A workshopok során elméleti tudást, diagnosztikus koncepciókat és intervenciós technikákat sajátíthat el. Az elmélethez a résztvevők konkrét szakmai gyakorlatán alapuló esettanulmányok feldolgozásán keresztül jutunk el. A feldolgozás és ismeretszerzés módja lehet: esetelemzés, szerepjáték, helyzetgyakorlat, pszichodramatikus elemekkel és feed-back-kel. A workshopokban rövid témacentrikus előadások is elhangzanak. Figyelünk arra, hogy a használt módszerek gyakorlati alkalmazási lehetőségeit megtanulják a résztvevők. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a képzési csoport erőforrásai működőképessé váljanak.

Tréning – 42 óra
A tréningen a résztvevő önismerete és személyes kompetenciái fejlődnek, amelyek a coaching alapvető munkaeszközei. A trénerektől és a csoporttársaktól visszajelzést kap viselkedésére: megtudhatja hogyan hat másokra, és hogyan hatnak a reakciói. Megtanul eredményes visszajelzést adni az Itt és Mostban.
Bővül a szociális észlelési képessége, érzelmi intelligenciája és csoportkompetenciája. Védett helyzetben új viselkedési mintákat és intervenciókat próbálhat ki és tanulhat. A tréning során megtapasztalhatja saját és mások változási képességét.

Szupervizió – 28 óra
A szupervízió a coach-kompetencia megszerzésének minőségbiztosítása. Teret ad annak, hogy a résztvevő a gyakorló coaching során a coacholttal megélt tapasztalatait, az érzelmi érintettségét, elakadásait bemutassa és feldolgozza..
A csoportszupervízió során lehetőség van arra, hogy a résztvevő a tréningek és workshopok élményeit és a tanultakat elmélyítse és alkalmazhatóvá tegye a gyakorlatban. A szupervíziós csoportok párhuzamosan folynak a képzéssel.

Intervízió (Peer csoport) – 12 óra
Az intervízió egy kollegiális támogató csoport. Lehetőséget nyújt arra, hogy a csoporttagok kölcsönösen támogassák egymást a coaching képzés során, esetmegbeszélést folytassanak, illetve a coaching szakirodalmat együtt dolgozzák fel. Az interviziós csoportok önszerveződőek.

Gyakorló coaching – 28 óra
A résztvevőknek legalább két önálló coaching-folyamatot kell végigvinniük a kurzus befejeztéig. A gyakorló coaching-folyamat és a szupervízió befejezése nélkül a diploma nem adható ki.

Esettanulmány – folyamatanalízis
Az esettanulmány annak a folyamatnak a bemutatása, ami a kiindulási helyzettől a kívánt változáson át a megoldásig vezet. A tanulmány két fő részből áll: 1) saját coaching munka bemutatása; 2) reflexió a folyamatra.
A legjobb dolgozatok on-line formában publikálásra kerülnek.

 • A képzés teljes mértékben a saját élményű gyakorlatra és tapasztalatra épül (learning by doing, experimental learning)
 • Konkrét helyzetekből, esetekből indulunk ki, azokkal dolgozunk, és azokon keresztül tanulunk.
 • Tanulási folyamatmodellünk: Cselekedni – Megtapasztalni – Észlelni – Megérteni – Megoldást találni – Cselekedni
 • Az elmélet és a gyakorlat integrációját segítjük elő a reflexiókkal, így válik bensővé, személyes tudássá a tapasztalat.
 • A résztvevőt az önmegfigyelése és a visszajelzések révén juttatjuk el a sikeres coach identitáshoz.
 • Ez a saját viselkedési minták felismerését, és azok megváltoztatását jelenti – ha én nem változom, másnak sem fogok tudni segíteni a változásban.
 • Képzésünkön az észlelési horizont (a láthatatlant, a felszín alattit meglátni) és az intervenciós készség (ami spontán és kreatív) a személyiség fejlődésével tökéletesedik.
 • A tanulási folyamathoz törvényszerűen hozzátartoznak az elkövetett hibák, megélt sikertelenségek és kudarcok szintén fontos tapasztalatok (a tökéletes élet nemcsak tökéletes pillanatokból áll).
 • A képzés folyamat-, rendszerorientált, kapcsolatközpontú és csoportdinamikai alapokon nyugszik.
 • Kialakul a résztvevő coach identitása, stílusa és profilja.
 • Különböző coaching modellek mentén tanul meg coacholni.
 • Változatos intervenciók mentén a kitűzött céloknak megfelelően professzionálisan kíséri coacholt klienst.
 • A résztvevő ön- és emberismerete mélyül, fejlődik reflektív és intervenciós képessége, érzelmi és társas intelligenciája, ezért a fejlesztés iránti érzékenysége finomhangolódik.
 • A képzésben résztvevő vezető coach szemlélettel és eszköztárral bővíti vezetési repertoárját.
 • A képzés során a pszichodráma, a neurolingvisztikus programozás (NLP) és a tranzakcióanalízis coachingban alkalmazható eszközeit ismeri meg.
 • Visszajelzést kap az elért fejlődéséről.
 • A képzés ára: 990 000 + ÁFA Ft
 • Magánszemély részére a képzés kedvezményes ára: bruttó 770 000 Ft
 • Egyéb kedvezményt egyéni elbírálás alapján adunk (pl. szociális munkás, ápoló részére)

A tréning bentlakásos, a szállás és ellátás költsége 91.000 Ft. A képzési ár nem tartalmazza a szállás és ellátás költségéét, ezt  a helyszínen kell fizetni.

 • felvételi beszélgetésen való megfelelés, vagy
 • részvétel a nyílt esten

Ha további kérdésed van, írj nekünk itt!

A képzés elvégzéséről az oklevelet az In Dynamics Consulting Kft. adja ki. A megszerzett képesítés neve: “Business és Life Coach”. A képzési program iskola- és felnőttképzési rendszeren kívüli egyéb képzésnek, továbbá azt kiegészítő szolgáltatásnak minősül.

A 2. modul, a csoportdinamikai sensitivity tréning beszámítható a csoportdinamikai tréner képzés részeként (CSODA – DGGO) és a Tréner, Moderátor, Facilitátor képzésbe.

Az oklevelet az a résztvevő kapja meg, aki a teljes képzésen részt vesz (képzési idő 10%-nál nem hiányzott többet, és azt be kell pótolni), elkészítette az esettanulmányt és azt a záróvizsga keretében sikeresen megvédte és eleget tett a gyakorló coaching és szupervízió feltételeinek.

Snír Péter

Végzettsége szerint teológus és szociális munkás. Filozófiai és teológiai tanulmányainak egy részét ösztöndíjasként egy amerikai egyetem osztrák kampuszán végezte. Tanulmányai után értékesítőként, területi képviselőként, kiemelt ügyfélmenedzserként, valamint kereskedelmi vezetőként dolgozott kkv szektorban és multinacionális vállaltoknál.  Munkája mellett képzettséget és saját élményű tapasztalatot szerzett az alkalmazott pszichológia és tanácsadás különböző területein (pszichodráma, pszichoanalízis, kognitív és viselkedés terápia, csoportdinamikai tréningmódszer, csoportanalízis, provokatív terápia, családállítás, playback, szupervízió, coaching).

Felnőttképzőként és tanácsadóként a csoportdinamikai tréningmódszer, valamint a provokatív coaching meghonosítója, a csoport- és teamdinamika szakembere. Rögtönzések Színháza a Lakmusz Társulat improvizációs színésze volt több éven át. Angolul, németül, szlovákul folyékonyan beszél.

Főbb kompetencia területei: - szervezetfejlesztési folyamatok tervezése és kivitelezése; - csoportdinamikai tréningek tartása; - vezetői hatékonyság fejlesztése; - executive és business coaching; - hatékony együttműködés és kommunikáció a vezetői teamekben; - teamek együttműködése, rejtett konfliktusok feloldása; - team és csoport coaching; - szupervizió coachok, trénerek számára; - konfliktuskezelés; - szociális és érzelmi intelligencia fejlesztése; - interkulturális együttműködés és konfliktuskezelés; - önismereti csoportok vezetése;

Munkamódszerében szívesen alkalmazza a pszichodráma, a csoportdinamika, rendszerszemlélet, provokáció és humor, valamint az improvizációs színházi ismereteit és eszközeit.

Önéletrajza itt olvasható

Publikációk:

 • Kórházi lelkigondozás, Studia Wesprimiensia, Veszprém, 1999
 • Az edző a pályán játszik??! - Coaching, Snír Péter - Szabó Emese, TudásHáza Képző Centrum Kft., Eurotraining füzetek, Budapest, 2006
 • Intervenciós technikák a coachingban: a konfrontáció műveszete és a csend, HR Portál, 2010, Tovább a cikkhez
 • Csoportdinamika: a személyes felelősség előmozdítása és az egyének kölcsönhatása, Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságának XVIII. Konferencia Kiadványa, 2011, Tovább a cikkhez
 • 7 szempont, ami segít a coach képzés kiválasztásában, Snír Péter - Wiesner Edina, HR Portál, 2012, Tovább a cikkhez
 • Amikor a visszajelzések hatására változunk - egy provokatív tréning, HR Portál 2012, Tovább a cikkhez
 

Wiesner Edina

Munkatapasztalatának jelentős részét az üzleti és a közszférában szerezte, többek között nemzetközi projektekben és munkacsoportokban. Részt vett egy nyelviskola alapításban és vezetésében, valamint egyetemi kancellárként részt vett egy magyar egyetem átszervezésében, irányításában, az egyetemen óraadóként is dolgozott. Végzett természetgyógyászként az egészségmegőrzést, a preventív gondolkodást fontosnak tartja. Munkáit magyarul, németül és angolul is végzi.

Főbb kompetencia területei:

- a vezető személyes hatékonyságának fejlesztése; a legjobb döntés megtalálásának támogatása; -  hatékony kommunikáció teamekben, projekt csapatokban; - stressz- és feszültségkezelés módszerei egyének és csoportok számára; - konfliktus feloldása és pozitívvá formálása egyének számára és csoportokban; - érzelmi és társas intelligencia fejlesztése; - csoportdinamikai tréningek vezetése; - team és csoport coaching;

Munkamódszerében szívesen alkalmazza a Neuro Lingvisztikus Programozást, az EFT-t,  csoportdinamikai ismeretét, a Provokatív stílust, és humort,  és rendszerszemléletű gondolkodását.

Önéletrajza itt olvasható

Publikációk: 7 szempont, ami segít a coach képzés kiválasztásában, Snír Péter – Wiesner Edina, HR Portál, 2012 Ezért van több női coach, mint férfi, Origo, 2019. dec. 06.

Stréda Eszter

Csoportdinamikai, szupervizori és szervezeti tanácsadói tanulmányait a németországi TOPS keretein belül végezte. A DGGO tagja, rendszeresen tart pszichodráma workshopokat Magyarországon és a stuttgarti Moreno Intézetben egyaránt. Szupervizori és tanácsadói munkájában is szívesen használja a pszichodráma elemeit, mivel ezek könnyen és gyorsan láthatóvá és érthetővé teszik a belső tartalmakat. Két évtizede gyakorolja a Tai Chi Chuan és a csikung művészetét, természetgyógyászatot tanult, így a test bölcsességének is teret hagy munkájában. Nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy a kliensei saját magukban és a kapcsolataikban is rátaláljanak a testi-lelki egyensúlyra. Kiemelten foglalkozik azzal, hogy a kliensekkel hatékonyan dolgozzanak az életcélon, az önbizalmon, a magabiztosságon és az adekvát kommunikáción.

A coach képzéssel kapcsolatos tapasztalatokról itt olvashatsz, valamint résztvevőink az alábbi két videóban mesélnek róla.

 

 

Jelentkezés

Név*
Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.