A teammunka leginkább akkor kerül az érdeklődés homlokterébe, amikor valami nem működik a teamben.

Cornelia Edding és Karl Schattenhofer könyve olyan útmutató, amely gyakorlati tapasztalatokon alapul, és segítséget nyújthat a teammunka során felmerülő problémák megoldásában.

A szerzőpáros csoportdinamikai-rendszerszemléletű teammodellje egyrészt többféle nézőpontot kínál, másrészt világos értelmezési keretet ad a különböző szemlélet- és eljárásmódoknak. A szerzők hét konkrét eset kapcsán mutatják be, hogyan oldhatók meg a problémás helyzetek. A szituációkat mindig több perspektívából értelmezik, amelyek más és más intervenciót kívánnak, és eltérő eredményre vezetnek.

A különböző perspektívák lehetőséget nyújtanak, hogy szélesítsük látókörünket, amikor egy teamet szemlélünk. Így egyszerűbben láthatjuk át és kezelhetjük a kényes helyzeteket.

A könyv záró részében ismertetett módszerek és stratégiák segítenek, hogy megfogalmazhassuk a nehézségeket, és a team képessé váljon a reflexióra és önirányításra. A teamek tanácsadói, vezetői és tagjai egyaránt hasznos tanácsokat kapnak, hogy meghozhassák mindennapi fontos döntéseiket.

 

 

További könyveink:

 

Rendelje meg most!

Válasszon fizetési módot!

Válasszon árat!

Normál ár 3300 Ft szállítási költséggel

Válasszon árat!

Normál ár 3300 Ft szállítási költséggel